Thông báo tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Thông báo số 102/TB-VKSTC

 

Thông báo số 102/TB-VKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,784,037 lượt

Số người online:1,631 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn