Viện KSND huyện Tây Sơn kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, vừa qua Viện KSND huyện Tây Sơn phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn thời điểm kiểm sát từ ngày 01/11/2020 đến 30/9/2021. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Bình Phương- Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

 

Đ/c Trần Bình Phương- Trưởng đoàn công bố Kế hoạch kiểm sát trực tiếp.

 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn báo cáo kết quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của đơn vị, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan.
Qua kiểm sát nhận thấy, đối vớiviệc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm: Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra đã tiến hành phân loại chính xác; lập sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ; việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng thời hạn theo quy định, xây dựng kế hoạch xác minh, giải quyết nguồn tin có chất lượng; hồ sơ giải quyết nguồn tin được đơn vị lập theo đúng trình tự. Kết thúc việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều thông báo cho Viện kiểm sát và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết. Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Cơ quan điều tra đã mở sổ theo dõi và lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo đầy đủ theo quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo như: vi phạm thời hạn phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm theo khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017, một số thông tin tội phạm đã lâuchưa ra quyết định phân công giải quyết,chưa gửi thông báo thụ lý khiếu nại và vi phạm thời hạn gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho Viện kiểm sát theo khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 02/2018 ngày 05/9/2018...
Sau khi nghe những ý kiến của Đoàn kiểm sát, đồng chí Trần Đức Siêu - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn đã ghi nhận và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ khắc phục toàn bộ những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra. Đồng chí cũng cảm ơn Đoàn kiểm sát đã có những góp ý cần thiết để công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao hơn./. 

                                                                                                            Phan Văn Tài 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,239,994 lượt

Số người online:359 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn