Đoàn kiểm tra Viện KSND tỉnh Bình Định kiểm tra chuyên đề tại Viện KSND thành phố Quy Nhơn

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-VKS-VP ngày 25/02/2021 và Quyết định số 559/QĐ-VKS-VP ngày 27/10/2021 của Viện KSND tỉnh Bình Định về công tác kiểm tra theo chuyên đề lĩnh vực dân sự, hành chính; thi hành án dân sự; khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Viện KSND thành phố Quy Nhơn, ngày 11/11/2021, Đoàn kiểm tra Viện KSND tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra hoạt động nghiệp vụ tại Viện KSND thành phố Quy Nhơn.

Đ/c Lữ Thị Xuân Dương - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng phòng 9 - Trưởng đoàn, cùng các thành viên là các Lãnh đạo của các phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo, Kiểm sát viên của Viện KSND huyện Tây Sơn.
Sau khi đồng chí Lữ Thị Xuân Dương, Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra và đại diện Lãnh đạo Viện KSND thành phố Quy Nhơn trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác theo nội dung kiểm tra chuyên đề của đơn vị từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/10/2021, đồng chí Lữ Thị Xuân Dương đã phân công các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tất cả những hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan đến công tác dân sự, thi hành án dân sự, hành chính – kinh doanh thương mại và lao động; khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị.
Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ như: trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đơn vị đã triển khai kịp thời đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ngành cấp trên; đã kịp thời xây dựng đầy đủ các quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong 11 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC của Viện KSND tối cao, xây dựng và phát động các phong trào thi đua toàn diện và đạt được nhiều thành tích; việc thực hiện khâu công tác đột phá thực chất và hiệu quả. Đối với các bộ phận nghiệp vụ, mặc dù Viện KSND thành phố Quy Nhơn là đơn vị có số lượng án nhiều hơn so với các huyện khác nhưnghồ sơ nghiệp vụ được lập đầy đủ, rõ ràng theo quy chế nghiệp vụ của Ngành; tài liệu, chứng cứ làm căn cứ giải quyết vụ việc được thu thập đầy đủ; việc mở sổ theo dõi việc thụ lý vụ, việc được thực hiện theo đúng quy chế của ngành; phối hợp tốt với Chi cục THADS để giải quyết các vụ việc phức tạp; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được thực hiện đúng quy định. Các vi phạm của các cơ quan tư pháp được phát hiện kịp thời và kiến nghị đạt hiệu quả. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Đoàn kiểm tra còn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: một số tài liệu kiểm sát như báo cáo án dân sự hoặc bài phát biểu Kiểm sát viên còn chưa thực hiện ký nháy theo quy chế của Ngành, một số hồ sơ xét xử chưa thực hiện việc kiểm sát biên bản phiên tòa; một số THADS chưa kịp thời cập nhật vào sổ theo dõi quản lý,…
Sau khi nghe các đồng chí trong Đoàn kiểm sát có ý kiến về kết quả kiểm tra và ý kiến giải trình của các Kiểm sát viên Viện KSND thành phố Quy Nhơn, đồng chí Phạm Hoàng Thu Thủy - Viện trưởng Viện KSND thành phố Quy Nhơn phát biểu tiếp thu những ý kiến, đánh giá của Đoàn kiểm tra; trong thời gian tới tập thể đơn vị sẽ nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những vấn đề mà Đoàn đã nêu, không để xảy ra tình trạng vi phạm, thiếu sót kéo dài.
Tại buổi làm việc Đồng chí Lữ Thị Xuân Dương –Trưởng phòng 9 cũng đã trả lời một số khó khăn, vướng mắc của Viện KSND thành phố Quy Nhơn về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự. Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí về công tác kiểm tra, Đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác kiểm sát dân sự; thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện KSND thành phố Quy Nhơn trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các quy chế nghiệp vụ của Ngành hướng dẫn các khâu công tác, khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế còn tồn tại và phát huy những thành quả đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra./. 

Mỹ Hạnh 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,240,001 lượt

Số người online:547 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn