Viện KSND huyện Tuy Phước: Kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã Phước Thành, Phước An.

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, Viện KSND huyện Tuy Phước đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND xã Phước Thành và UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước trong tháng 10 năm 2021. Tham gia đoàn kiểm sát, có đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phước và Cơ quan THA hình sự Công an huyện Tuy Phước.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua các cuộc kiểm sát trực tiếp, nhận thấy: Ủy ban nhân dân các xã đã thực hiện cơ bản đúng những nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật thi hành án hình sự như phân công nhiệm vụ cho Công an xã trực tiếp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời cũng giao cho cán bộ tư pháp và các tổ chức đoàn thể phối hợp với Công an xã trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án cải tạo không giam giữ; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tuy Phước bàn giao. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và người phải thi hành án, Ủy ban nhân dân các xã đã tiến hành phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án cải tạo không giam giữ; mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, đúng quy định; yêu cầu người được hưởng án treo, người chấp hành án cải tạo không giam giữ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (03 tháng một lần phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; khi đi khỏi nơi cư trú thì phải xin phép và được đồng ý...); đề ra các biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, chấp hành án cải tạo không giam giữ; phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện khấu trừ một phần thu nhập của người chấp hành án cải tạo không giam giữ theo quyết định của Tòa án...và bổ sung đầy đủ các tài liệu theo quy định vào hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Đối với những người đã chấp hành xong thời gian thử thách, thời gian chấp hành án, Uỷ ban nhân dân các xã đã thiết lập hồ sơ và làm thủ tục bàn giao hồ sơ cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tuy Phước để xem xét cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách, chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ theo đúng thời hạn quy định. Bên cạnh những ưu điểm nêu trên thì vẫn còn có những thiếu sót, hạn chế như: áp dụng căn cứ pháp luật đã hết hiệu lực để ban hành Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án.
Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của UBND các xã trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.
Đỗ Long

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,239,994 lượt

Số người online:388 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn