Phối hợp với UBMTTQVN huyện, Ban pháp chế HĐND huyện kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Mỹ

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 09.11.2021, Viện KSND huyện Phù Mỹ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban pháp chế HĐND huyện kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật năm 2021 tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Mỹ theo Quyết định số 428/QĐ-VKS ngày 03/11/2021 của Viện trưởng Viện KSND huyện Phù Mỹ.

Đoàn KSTT công bố quyết định tại  Cơ quan THAHS Công an huyện Phù Mỹ

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Ngô Văn Vinh- PVT- Viện KSND huyện Phù Mỹ làm Trưởng đoàn, mời UBMTTQVN huyện, Ban pháp chế HĐND huyện tham gia kiểm sát.

 

Sau khi đồng chí Ngô Văn Vinh công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp và Kế hoạch kiểm sát, đồng chí Võ Trọng Có – Thủ trương Cơ quan thi hành án hình sự báo cáo tình hình chấp hành pháp luật thi hành án hình sự trong năm qua, sau đó Đoàn tiến hành kiểm sát các loại sổ sách, hồ sơ thi hành án hình sự.

 

Căn cứ kết quả kiểm sát, ngày 16.11.2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ công bố Kết luận số 447/KL – VKS ngày 12/11/2021.

 

Theo đó, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện cơ bản đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

 

Song, có một số trường hợp sau khi cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách thi hành án treo Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Mỹ chưa gửi cho giấy chứng nhận cho Viện kiểm sát cùng cấp, đã vi phạm khoản 4 Điều 85 Luật thi hành án hình sự. Có một số hồ sơ thi hành án treo Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện chưa bổ sung nhận xét, báo cáo của UBND cấp xã về tình hình chấp hành án đối với người thi hành án treo trong thời gian thử thách, đã vi phạm khoản 3 Điều 6; điểm b, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

 

Trên cơ sở kết luận, Viện KSND huyện Phù Mỹ đã kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự kịp thời khắc phục những vi phạm để công tác thi hành án hình sự đạt được kết quả tốt, bảo đảm cho pháp luật thi hành án hình sự được tuân thủ thống nhất./.

 

Thanh Nghị 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,239,996 lượt

Số người online:494 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn