Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 06/12/2021 đến 12/12/2021

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 06/12/2021 đến 12/12/2021

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 03/12/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

Thứ 2

06/12

Sáng

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 3

07/12

 

Sáng

*08h00’: Dự họp liên ngành CA-KS đối chiếu số liệu phục vụ báo cáo kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa XIII  

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Đ/c Phước-TP2; CVP; đ/c Chung-PCVP, BP TKTP

BP TKTP chuẩn bị nd

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 4 08/12

 

 

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị tỉnh ủy

- Tham dự:Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

*08h00’: Họp liên ngành Công an – Kiểm sát

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Công an tỉnh Bình Định

 

 

 

Đ/c Phước –TP2

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

Chiều

*14h00’: Họp xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên – Chi bộ Văn phòng tổng hợp

- Chủ trì:Đ/c Sang –BT, VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng 

 

 

Thứ 5 09/12

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (cả ngày)

- Tham dự: Đ/c Sang –VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

Chiều

*15h30’: Hội ý lãnh đạo Viện
- Chủ trì:Đ/c Sang –VT
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 Các đ/c LĐV, LĐVP, CTTra, TP15

 

 

Thứ 6       10/12

 

Sáng

*07h30’: Tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII, NK 2021-2026 (03 ngày)

- Tham dự:Đ/c Sang –VT, đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thành, Thắng LX

 

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

 

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

PHỤ TRÁCH CA TRỰC

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA

TRỰC ĐÊM

GHI CHÚ

 

2

06/12

Nguyễn Thành Quát

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0989964009

 

 

 

3

07/12

Phạm Trung Thuận

Thái Văn Mừng

Nguyên Quốc Doanh

Trực chỉ huy

Trưởng ca

PTP8

 

0965257277

 

 

 

4

08/12

Trần Văn Sang

Huỳnh Kim Bình

Huỳnh Thanh Tuấn

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905326578

 

 

5

09/12

Trần Minh Quốc

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trực chỉ huy

Trưởng ca

PTP8

 

0905329016

 

 

 

6

10/12

Nguyễn Thành Quát

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0914003523

 

 

 

7

11/12

Phạm Trung Thuận

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

 Nguyễn Hữu Thắng- Lái xe

 

Ng: Thị Thanh Thủy

Đào Thanh Tú

Trưởng ca

KSVTC

0927142149

Trực ngày

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trưởng ca

KSVTC

0989964009

 

Trực  đêm

CN

12/12

Trần Văn Sang

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Lê Thị Vũ Tiếp- Văn thư

Võ Công Thành - Lái xe

 

Ng: Phạm Tố Phong

Lê Thị Vân

Trưởng ca

KSVTC

0903199570

Trực ngày

Thái Văn Mừng

Nguyên Quốc Doanh

Trưởng ca

PTP8

0965257277

 

Trực  đêm

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,261 lượt

Số người online:2,504 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn