Viện KSND 02 cấp tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định

Năm 2021, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) 02 cấp tỉnh Bình Định đã đoàn kết, quyết tâm phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 (Số liệu từ ngày 16/11/2020-15/11/2021); thực hiện vượt: 56/130( vượt 43%) chỉ tiêu, đạt: 74/130 (đạt 57%) chỉ tiêu. 

 

Đ/c Trần Văn Sang phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021.

 

Chất lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên; không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm

 

Viện KSND 2 cấp đã kiểm sát 2.065 tin báo, tố giác về tội phạm, tăng 37,7%, ban hành 1.851 văn bản yêu cầu CQĐT kiểm tra, xác minh, tăng 43%; trực tiếp kiểm sát 13 cuộc tại Cơ quan điều tra Công an cùng cấp và cơ quan Kiểm lâm. Qua kiểm sát, Viện KSND đã hủy bỏ 01 quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra và Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án; ban hành 12 kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp, Chi cục Kiểm lâm đối với những vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

 

* Tổng số án kiểm sát điều tra 1.393 vụ/2.187 bị can (tăng 395 vụ, 469 bị can so với cùng kỳ). Viện KSND 2 cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo mọi trường hợp bị bắt, tạm giữ, tạm giam và các hoạt động điều tra phải có đủ căn cứ, đúng pháp luật. Kết quả, qua kiểm sát đã hủy 01 Quyết định đình chỉ vụ án và 04 Quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan điều tra; hủy 02 Quyết định tạm giữ không có căn cứ, trái pháp luật của Cơ quan điều tra. Yêu cầu Cơ quan điều tra thay đổi 02 quyết định khởi tố vụ án, 02 quyết định khởi tố bị can. Ban hành 14 kiến nghị yêu cầu CQĐT cùng cấp khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra các vụ án hình sự.

 

* Tổng số án Viện KSND 2 cấp đã giải quyết 786 vụ/1.539 bị can, đạt tỷ lệ 99% (tăng 07% so với cùng kỳ), tỷ lệ truy tố đúng tội danh 100%; không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án quá hạn luật định.

 

Chất lượng công tác điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm, sai sót giảm dần, nên số hồ sơ phải trả để điều tra bổ sung giảm và thấp hơn so với chỉ tiêu, tỷ lệ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành.

 

* Tòa án đã đưa ra xét xử sơ thẩm 686 vụ/1.324 bị cáo; xét xử phúc thẩm 130 vụ/190 bị cáo. Kết quả, không có bị cáo Viện KSND truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Qua kiểm sát, Viện KSND đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 17 vụ/23 bị cáo, giảm 15 vụ/21 bị cáo so với cùng kỳ, đã xét xử 07 vụ/07 bị cáo - kết quả: Đều chấp nhận kháng nghị của Viện KSND (100%).

 

Viện KSND 2 cấp ban hành 25 kiến nghị đối với TAND, Cơ quan CSĐT khắc phục những vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án; báo cáo đề nghị Viện KSND cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm 03 vụ; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xét chọn 38 vụ án trọng điểm để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, phục vụ kịp thời công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương; phối hợp với Tòa án tổ chức 84 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên.

 

 Chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến rõ nét

 

* Về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Bên cạnh thực hiện kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam theo định kỳ, còn phối hợp với Uỷ ban MTTQVN, Ban pháp chế HĐND tiến hành kiểm sát trực tiếp 90 cuộc; 01 cuộc kiểm sát đột xuất về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND 2 cấp đã ban hành 01 kháng nghị, 10 kiến nghị đối với các cơ quan để khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS.

 

* Về kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật: Viện KSND 2 cấp đã phối hợp Tòa án xét xử án sơ thẩm 748 vụ, 97 việc dân sự; 76 vụ án hành chính. Qua kiểm sát bản án sơ thẩm, Viện KSND 2 cấp đã ban hành 31 kháng nghị phúc thẩm dân sự, tăng 03 kháng nghị so với cùng kỳ và 03 kháng nghị phúc thẩm án hành chính, tăng 01 kháng nghị so với cùng kỳ. Tòa án cấp phúc thẩm đã đưa ra xét xử phúc thẩm 15 vụ (dân sự 13, hành chính 02), đều chấp nhận kháng nghị của Viện KSND (100%).

 

 

Viện KSND 2 cấp ban hành 08 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 02 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; ban hành 35 kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. Phối hợp với Tòa án tổ chức 53 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát tại phiên tòa dân sự, hành chính của Kiểm sát viên.

 

* Về kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính: Viện KSND 2 cấp phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án, đảm bảo việc thi hành án đúng quy định pháp luật. Đã kiểm sát các quyết định về thi hành án dân sự, hành chính. Qua kiểm sát ban hành 18 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS cùng cấp khắc phục các vi phạm trong quá trình tổ chức THA.

 

* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm, đã phân loại giải quyết 1.146 đơn, đã giải quyết 22 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 100 %. Ngoài ra, tiến hành kiểm sát trực tiếp 04 cuộc về công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS khắc phục vi phạm trong thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, không để đơn khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

 

Vềcông tác phối hợp

 

Viện KSND 2 cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy; duy trì quan hệ với Ủy ban MTTQVN, chính quyền địa phương, các Cơ quan tư pháp; cùng với các ngành tư pháp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQVN, Ban pháp chế HĐND tham gia kiểm sát trực tiếp một số khâu công tác; phối hợp với UBND các cấp trong công tác THADS, giải quyết khiếu nại; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với pháp luật hiện hành; tham gia các Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và nhiều lĩnh vực khác.

 

Viện KSND 2 cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết đảm bảo quy định đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để phòng ngừa các loại tội phạm dư luận xã hội quan tâm, Viện KSND 2 cấp ban hành 15 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND cấp huyện áp dụng biện pháp để phòng ngừa tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống trộm cắp trên địa bàn quản lý, phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ lâm sản, khắc phục vi phạm của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, trong thi hành án hình sự tại cộng đồng…

 

Những đột phá, đổi mới, giải pháp nổi bật trong công tác

 

Với phương châm tự đào tạo cán bộ, đơn vị đã triển khai, thực hiện có hiệu quả những giải pháp, cách làm hay trong các khâu công tác như: “Tiếp tục tổ chức các phiên tòa giả định có tính chất nâng cao”, chọn những vụ án hình sự phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau về việc định tội danh, vai trò đồng phạm… truyền hình trực tuyến từ VKS tỉnh đến các điểm cầu VKS cấp huyện để toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị tham gia tranh tụng, mỗi một điểm cầu là một tổ chức Luật sư. Tập huấn Chuyên đề “Nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung bị can của Kiểm sát viên”, để đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp trong việc hỏi cung, phúc cung của Kiểm sát viên, đặc biệt là những phương pháp, chiến thuật hỏi cung trong trường hợp bị can không thành khẩn khai báo, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Giải pháp công tác này đã được VKSND tối cao công nhận là sáng kiến ngành KSND; Hội thảo Chuyên đề “Nhận diện một số vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng dân sự” và Chuyên đề “tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự - Thực trạng và hiệu quả”; cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2021 về Luật Thi hành án Hình sự, Luật Thi hành án Dân sự, Luật Tổ chức Viện KSND và các văn bản pháp luật khác có liên quan bằng hình thức gameshow với 12 đội tham gia, nhằm giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành nghiên cứu, học tập và nắm vững các quy định về Luật THA hình sự, THA dân sự, hành chính; tổ chức Hội thi: Cán bộ ngành KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, có 20 đơn vị tham gia với các tiết mục kịch, hùng biện, kể chuyện đã thu hút và tạo sự lan tỏa trong cán bộ, Kiểm sát viên, được cấp ủy và dư luận đánh giá tốt, có hiệu quả.

 

Trong năm đơn vị tổ chức tập huấn 06 chuyên đề như: “Thực trạng, giải pháp và những kiến nghị nhằm hạn chế và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc hình sự tạm đình chỉ”, “Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự - thực trạng và hiệu quả”, “Kỹ năng nhận diện vi phạm của cấp sơ thẩm thông qua công tác THQCT - KSXX phúc thẩm án hình sự”, “Kỹ năng phát hiện vi phạm của Tòa án trong việc xác định đối tượng khởi kiện, tư cách tham gia tố tụng trong vụ án hành chính”; “Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát – Thực trạng và giải pháp”, “Những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trong việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án”. Với những tài liệu tập huấn được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về hình thức và nội dung, những ý kiến tham luận, trao đổi của các Phòng nghiệp vụ và các Viện kiểm sát huyện, thành phố đã được chuẩn bị trước đã giúp cán bộ, Kiểm sát viên, công chức hai cấp kiểm sát trau dồi những kinh nghiệm hay về nghiệp vụ đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực.

 

Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Viện KSND tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm (giai đoạn 2021 – 2025); xây dựng dự thảo quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Bình Định với Viện KSND tỉnh Bình Định trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo.

 

Một số công tác khác

 

Phối hợp trao tặng 03 ngôi nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt nam Anh hùng và cho gia đình chính sách (Khối nội chính 02, đơn vị khác 01); Ủng hộ phòng, chống dịch Covid 152.920.000 đồng và ủng hộ nhu yếu phẩm (01 tấn gạo) cho nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tổ chức tặng quà cho các chốt tuyến đầu chống dịch; ủng hộ cho 01 gia đình cán bộ trong ngành Kiểm sát có hoàn cảnh khó khăn 02 đợt với tổng số tiền gần 50.000.000 đồng; tổ chức tuyên truyền pháp luật 28 tin được phát trên Đài Truyền thanh và tặng gần 300 phần quà cho bà con vùng cao, xã đảo và tại Làng kết nghĩa với trị giá 60 triệu đồng; tham gia cuộc thi Giải búa liềm vàng, tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”. Trang thông tin điện tử đăng gần 300 tin bài phục vụ công tác tuyên truyền, phát động cán bộ trong Ngành.

 

Một số hạn chế, khó khăn, nguyên nhân

 

Mặc dù, số vụ án hình sự, dân sự bị hủy để điều tra, giải quyết lại; án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm và thấp hơn chỉ tiêu do Quốc hội và Ngành đề ra nhưng vẫn còn xảy ra; việc ứng dụng công nghệ thông tin; kiến thức, nghiệp vụ của Kiểm sát viên trong xử lý tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng có mặt còn hạn chế; phương tiện phục vụ công tác của Viện KSND cấp huyện chưa được trang bị đầy đủ.

 

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên với Điều tra viên, Thẩm phán trong một vài trường hợp thiếu chặt chẽ, một số Kiểm sát viên chưa làm hết trách nhiệm của mình; một số quy phạm pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn nhau dẫn đến việc nhận thức không đồng nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

 

Với những thành tích nêu trên, năm 2021 Viện KSND tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020), tập thể đạt lao động xuất sắc đề nghị Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND, nhiều tập thể và cá nhân trong đơn vị được khen thưởng.

 

Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022

 

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về cải cách tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.

 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương. Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là kiến thức, nghiệp vụ xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng và tội phạm công nghệ cao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ.

 

Tăng cường công tác phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và Ngành.

 

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự. Chú trọng trực tiếp kiểm sát đột xuất theo vụ việc; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo nhất là đơn khiếu nại kêu oan, sai, đơn do các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan báo chí chuyển đến; nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm liên thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thực tiễn đặt ra. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,699 lượt

Số người online:2,700 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn