Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 17/01/2022 đến 23/01/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 17/01/2022 đến 23/01/2022

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 14/01/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

17/01

 

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Ngành Tòa án BĐ

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

*08h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Phòng 1 – Viện tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Phòng 1

*08h00’: Viện trưởng tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân – Viện KSND tỉnh

 

 

 

 

 

 

Thanh  tra – Khiếu tố chuẩn bị nd

 

 

 

Chiều

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h00: Họp BCS Đảng + UBKS

 *16h00: Họp Hội đồng nâng lương

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Điạ điểm: Phòng họp tầng 2

*14h00’: Dự Hội nghị thông tin tháng 01/2022 của ĐU Khối các cơ quan

- Tham dự: Đ/c Nam – UVUBKSĐU-TP8

- Địa điểm: Nhà khách Thanh Bình

UVBCSĐ, UVUBKS, HĐ nâng lương; LĐVP, TTra

P15, VP chuẩn bị nd

 

 

Thứ 3

18/01

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của VKSND TX Hoài Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Viện KSND TX  Hoài Nhơn

ĐDLĐ: VP

P2, P9

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị khai công tác năm 2022 của VKSND huyện Vân Canh

- Chỉ đạo: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vân Canh

ĐDLĐ: VP

 P7, P11

Đ/c Thành LX

 

 

Thứ 4 19/01

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị khai công tác năm 2022 của VKSND TP Quy Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Viện KSND TP Quy Nhơn

*14h00’: Dự Hội nghị khai công tác năm 2022 của VKSND TX An Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Viện KSND TX An Nhơn

ĐDLĐ P1, P9, VP

 

ĐDLĐ: VP

 P7, P11

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

Thứ 5 20/01

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Chiều

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Điạ điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, TP15; ThTra-KT

VP chuẩn bị nd

 

Thứ 6       21/01

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của VKSND huyện Phù Mỹ

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Phù Mỹ

ĐDLĐ: P1, VP

 

Đ/c Thành LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 7       22/01

 

Sáng

*08h00’: Thăm Mẹ VNAH do ngành KSND Bình Định phụng dưỡng và gia đình các đồng chí nguyên Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Huyện Phù Mỹ

Đ/c Chung - PCVP

Đ/c Thành LX

Chiều

Nghỉ

 

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

PHỤ TRÁCH CA TRỰC

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA

TRỰC ĐÊM

GHI CHÚ

 

2

17/01

Trần Văn Sang

Huỳnh Kim Bình

Đặng Thị Thanh Trúc

Trực chỉ huy

Trưởng ca

 

0905326578

 

 

3

18/01

Trần Minh Quốc

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905329016

 

 

 

4

19/01

Nguyễn Thành Quát

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0914003523

 

 

5

20/01

Phạm Trung Thuận

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0989964009

 

 

 

6

21/01

Trần Văn Sang

Nguyễn Quốc Doanh

Huỳnh Thanh Tuấn

Trực chỉ huy

Trưởng ca

 

 

0914420292

 

 

 

 

 

7

 

22/01

Trần Minh Quốc

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

 Nguyễn Hữu Thắng- Lái xe

 

Ng: Phạm Tố Phong

Lê Thị Vân

Trưởng ca

KSVTC

0903199570

 

Huỳnh Kim Bình

Đặng Thị Thanh Trúc

Trưởng ca

KSVTC

0905326578

Trực  đêm

CN

23/01

Nguyễn Thành Quát

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

Võ Công Thành - Lái xe

 

Ng: Thị Thanh Thủy

Đào Thanh Tú

Trưởng ca

KSVTC

027142149

Trực ngày

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trưởng ca

KSVTC

0905326578

Trực  đêm

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,108 lượt

Số người online:1,709 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn