Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 24/01/2022 đến 30/01/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 24/01/2022 đến 30/01/2022

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 21/01/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

24/01

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 đơn vị Thanh tra – Khiếu tố

- Chủ trì: Đ/c Sang- VT

- Địa điểm: Phòng làm việc Viện trưởng

 

 

 

Chiều

*14h00’: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Viện KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Quốc – PVT, Chủ tịch Công đoàn

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể công chức, người lao động Viện tỉnh

BCH CĐ + VP chuẩn bị nd

 

 

Thứ 3

25/01

 

Sáng

*08h00’: Tham, tặng quà xã Bình Thành, H. Tây Sơn

- Chủ trì: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Huyện Tây Sơn

 

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

*14h00’: Họp Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV

Bộ phận giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 4 26/01

 

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của VKSND huyện Hoài Ân

- Chủ trì: Đ/c Quốc- PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Hoài Ân

ĐDLĐ P2, P9, VP

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

Chiều

*14h00’: Tham gia Đoàn thẩm tra của BPC HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh

*14h00’: Tham, tặng quà xã Mỹ Phong, H. Phù Mỹ

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Huyện Phù Mỹ

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

Thứ 5 27/01

 

Sáng

*08h00’: Tham gia Đoàn thẩm tra của BPC HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh

 

 

 

Chiều

*14h00’: Tham gia Đoàn thẩm tra của BPC HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ 6       28/01

 

Sáng

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Điạ điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, TP15; ThTra-KT

VP chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

PHỤ TRÁCH CA TRỰC

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA

TRỰC ĐÊM

GHI CHÚ

 

2

24/01

Phạm Trung Thuận

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trực chỉ huy

Trưởng ca

 

0914003523

 

 

3

25/01

Trần Văn Sang

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0989964009

 

 

 

4

26/01

Trần Minh Quốc

Nguyễn Quốc Doanh

Huỳnh Thanh Tuấn

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0914420292

 

 

 

5

27/01

Nguyễn Thành Quát

Huỳnh Kim Bình

Đặng Thị Thanh Trúc

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905326578

 

 

6

28/01

Phạm Trung Thuận

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trực chỉ huy

Trưởng ca

 

 

0905329016

 

 

 

 

 

7

 

29/01

Trần Văn Sang

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

Võ Công Thành - Lái xe

 

Lữ Thị Xuân Dương

Võ Thị Lệ Giang

Trưởng ca

KSVTC

0935691969

 

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trưởng ca

KSVTC

0914003523

Trực  đêm

CN

30/01

Trần Minh Quốc

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

 Nguyễn Hữu Thắng- Lái xe

 

Ng: Thị Thanh Thủy

Đào Thanh Tú

Trưởng ca

KSVTC

027142149

Trực ngày

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trưởng ca

KSVTC

0989964009

 

Trực  đêm

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,783,985 lượt

Số người online:1,495 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn