Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 31/01/2022 đến 13/02/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 31/01/2022 đến 13/02/2022

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 28/01/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

Từ 31/01 đến 04/02

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN  - NHÂM DẦN 2022

(từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022)

 

Trực Tết theo lịch phân công

 

 

Thứ 2

07/02

 

 

Sáng

*07h30’:GẶP MẶT ĐẦU NĂM 2022

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h30’: Dự họp giao ban đầu năm các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

Toàn thể công chức, người lao động Viện tỉnh

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 3

08/02

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 4 09/02

 

Sáng

*08h00’: Tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 2/2022 

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo KH số 114 ngày 26/02/22 Viện tỉnh

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 5 10/02

Sáng

Nt

 

 

 

Chiều

*14h00’: Tổ chức Hội nghị giao ban cấp phòng tháng 2/2022 

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc

VP chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6       11/02

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Chiều

*14h00’: Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 8 

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Thành viên Cụm thi đua số 8; Thành viên HĐTĐ –KT VKS tỉnh Bình Định

VP chuẩn bị nd

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

  

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,817 lượt

Số người online:2,778 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn