Viện KSND huyện Tây Sơn chủ trì họp liên ngành Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án - Hạt Kiểm lâm năm 2022

Vào ngày 04/8/2022, Viện KSND huyện Tây Sơn chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án - Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn sơ kết đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết án hình sự 06 tháng đầu năm 2022, sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 trong 06 tháng đầu năm, bàn biện pháp phối hợp 06 tháng cuối năm.

Đ/c Phan Văn Toàn - Viện trưởng VKSND huyện Tây Sơn phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo và kiểm sát viên Viện KSND huyện Tây Sơn, Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn và các đội nghiệp vụ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn và Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn.

Nhờ có sự thống nhất về mặt nhận thức: phối hợp tốt liên ngành là xương sống, quyết định kết quả giải quyết án, mục tiêu là tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm, tất cả vì nhiệm vụ chung nên trong quá trình tổ chức thực hiện, mỗi ngành đã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch phối hợp năm 2021. Vì vậy, trong 06 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ bắt tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%, không xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Việc theo dõi và phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.
Bên cạnh những ưu điểm đạt được, việc phối hợp liên ngành vẫn còn một số hạn chế đã ảnh hưởng đến sự phối hợp trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết án.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, các đồng chí lãnh đạo các ngành và Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đã tích cực tham gia bàn bạc, thảo luận, nghiêm túc tiếp thu những tồn tại, hạn chế trong 06 tháng đầu năm, đồng thời Liên ngành đã thống nhất đề ra 05 nhóm giải pháp phối hợp, 15 giải pháp cụ thể để công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết án hình sự 06 tháng cuối năm 2022 mang lại hiệu quả, đạtvượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt qua thực trạng công tác tiếp nhận, xác minh sơ bộ ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã trong 6 tháng đầu năm 2022 còn có nhiều hạn chế, nhất là trong đánh giá tính chất, mức độ, các biện pháp thu thập chứng cứ… đã ảnh hưởng nhiều đến công tác giải quyết án. Liên ngành đã thống nhất xây dựng Kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn Công an cấp xã, theo đó mỗi quý, Cơ quan điều tra chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát kiểm tra, hướng dẫn từ 02 đến 03 đơn vị công an cấp xã và tiến hành kiểm tra đột xuất tùy theo tình hình.
Sau khi đi đến thống nhất tất cả các nội dung, lãnh đạo các Cơ quan tiến hànhtố tụng huyện Tây Sơn đã ký kết và ban hành Kế hoạch công tác phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết án hình sự và thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 trong 06 tháng cuối năm 2022 để triển khai, quán triệt thực hiện./.
Phan Văn Tài

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,482 lượt

Số người online:1,908 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn