Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 4 ngày 30/9/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

 

Thứ 2 03/10

Sáng

*08h00’: Tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỹ luật Đảng năm 2022 (03 ngày)

 - Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường nhà khách Thanh Bình

*08h00’: Tham gia tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH

- Tham dự:  Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân – 28 Nguyễn Trãi

*08h30’: Họp Ban Tổ chức, Tổ giúp việc cuộc thi “Kỷ năng soạn thảo và trình bày luận tội, tranh tụng”

-Chủ trì:  Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Đ/c Dương - CTTra

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

Thành viên BTC, TGV

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 3 04/10

Sáng

*07h15’: Tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi “Kỷ năng soạn thảo và trình bày luận tội, tranh tụng” năm 2022 bằng hình thức trực tuyến

-Chủ trì:  Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo KH số 890 ngày 23/6/2022 của Viện tỉnh

BTC, BGK, Tổ giúp việc chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

Thứ 4 5/10

Sáng

*08h00’: Họp sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Tham dự:  Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH&HĐND

*08h30’: Họp xử lý vật chứng của các vụ án hình sự đang tạm đình chỉ điều tra 

- Tham dự:  Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Phòng họp – Sở NN và PTNT BĐ

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 5 06/10

Sáng

Nt

 

 

Chiều

*14h00': Tham gia Đoàn kiểm tra công tác THADS và giải quyết khiếu nại tố cáo

- Địa điểm: Chi cục THADS huyện Tuy Phước   

ĐDLĐ P11

 

 

Thứ 6 07/10

Sáng

*08h00': Hội nghị giao ban cấp phòng tháng 10/2022 và Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5- Viện tỉnh   

ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc; LĐVP

VP chuẩn bị nội dung

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,913,720 lượt

Số người online:1,234 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn