Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 17/3/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần      tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2   20/3

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến về hoạt động chấp vấn tại phiên họp thứ 21 của Quốc hội khóa XV tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định (01 ngày)

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

P1,9,10,15 chuẩn bị nd Đ/c Thắng LX

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 3   21/3

Sáng

Nt

 

 

Chiều

*14h00': Dự Gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đoàn viên chi đoàn Viện tỉnh

BCH CĐ chuẩn bị nd

 

 

Thứ 4 22/3

Sáng

*08h00': Họp Đảng ủy liên tịch Quý I/2023 + Họp BCS Đảng

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV, BCH các đoàn thể

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

*13h30': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy QS tỉnh

 

 

 

Thứ 5 23/3

 

Sáng

*07h45': Tham dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng ND tỉnh (01 ngày)

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Nt

 

 

 

 

Thứ 6    24/3

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Phòng họp A, trụ sở UBND tỉnh

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, TP15, CTTra, LĐVP

VP chuẩn bị nd

Chiều

*15h00': Nghiệm thu tổng thể công trình Trụ sở Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trụ sở Viện KSND TX Hoài Nhơn

BQL Công trình Hoài Nhơn

Đ/c Thành LX

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,612,946 lượt

Số người online:1,758 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn