Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 15/9/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần     tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2   18/9

Sáng

*07h45': Dự họp BPC HĐND tỉnh

-Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn ĐBQH tỉnh

*08h00': Làm việc với Đoàn kiểm tra TTLT số 01/2020 Viện KSND tối cao (02 ngày)

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

LĐ, KSV, KTV P1,2; CTTra; CVP,  đ/c Thủy – VT Quy Nhơn

 

 

 

P1,2 chuẩn bị nd; đ/c Thành, Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3   19/9

Sáng

*07h30': Tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐHĐB Đảng bộ tinh lần thứ XX

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

*08h00': Tổ kiểm tra việc THAHS làm việc với Viện KSND huyện Hoài Ân

- Chủ trì: Đ/c Dương – Chánh Thanh tra

- Địa điểm: Viện KSND huyện Hoài Ân

 

 

 

 

Thành viên Tổ Ktra

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

*14h30': Làm việc với Phòng CS PCCC&CNCH kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy công trình Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Thuận –  PVT

- Địa điểm: Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

*15h00': Dự họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang –  VT; đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

ĐDLĐ VP

 

 

 

 

Đ/c Phước – TP1

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

 

Đ/c Xuân LX

 

 

 

 

Thứ 4 20/9

Sáng

*08h00': Tham gia tiếp công dân của HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

*08h30': Đoàn kiểm tra TTLT số 01/2020 của Viện KSND tối cao thông qua dự thảo Kết luận

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đ/c Xuân LX

 

 

LĐ, KSV, KTV P1,2; CTTra; CVP,  đ/c Thủy – VT Quy Nhơn

 

 

 

 

Đ/c Thành LX đưa Đoàn đi Quảng Nam

Chiều

*14h00': Họp Đảng ủy liên tịch Quý III/2023

*15h30’: Họp Ban Cán sự Đảng

- Chủ trì: Đ/c Sang –  BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

ĐUV.BCH các đoàn thể

Bộ phận Giúp viện ĐU chuẩn bioj nd

 

 

 

Thứ 5 21/9

Sáng

*07h30': Tham dự Vòng thi sơ khảo Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” lần thứ III năm 2023

- Tham dự: Đ/c Dương – Bí thư Tổ chức – Thanh tra – K.Tố

- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Yến

*07h45': Tham dự kỳ hợp thứ 12 HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường TỈnh úy

 

 

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Công văn số 593 ngày 22/02/2021 của VKS tối cao

- Tham dự: LĐV

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo CV số 3899 ngày 19/9/23 VKSTC

VP thực hiện kết nối trực tuyến

 

 

 

Thứ 6    22/9

Sáng

*08h00': Đoàn công tác BCĐ cải cách tư pháp làm việc với Viện KSND huyện Tuy Phước

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND huyện Tuy Phước

*08h00': Dự phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng

- Tham dự: Các đ/c PVT

- Địa điểm: Tòa án ND tỉnh Bình Định

Đ/c Quý – TP2, TP9, TP11, Dương – CTTra

 

CV số 1503 ngày 14/9/23 VKSCC2

Đ/c Thành LX

 

 

VP chuẩn bị kết nối kỹ thuật

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang –  VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra;

 

Văn phòng, chuẩn bị nd

 

CN   24/9

Sáng

*08h00': Tham dự Hội đồng thi tuyển công chức nghiệp vụ lần thứ 3, vóng 2 năm 2023

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Viện KSND TP Đà Nẵng

ĐDLĐ P15

Đ/c Thắng LX (XP ngày 23/9/2-23

Chiều

Nghỉ

 

 

 

  

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,830 lượt

Số người online:2,309 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn