Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hành chính về "Khiếu kiện QĐ hành chính về việc giải quyết khiếu nại, QĐ thu hồi, giao đất và bồi thường.."

Thông báo số:12/TB-VC2-V3

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,222 lượt

Số người online:1,338 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn