Viện KSND huyện An Lão kiểm sát trực tiếp tại Công an huyện năm 2021

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị và của các bộ phận, từ ngày 10-17/11/2021, Viện KSND huyện An Lão đã phối hợp cùng với Ban Pháp chế HĐND và đại diện UBMTTQVN huyện An Lão tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện An Lão (CQĐT).

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ tại quan Cơ quan điều tra - Công an huyện An Lão.

 

Sau khi nghe các báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến các mặt công tác, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Trong thời gian qua, lãnh đạo CQĐT đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố cũng như những khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đơn vị đã tiếp nhận, mở sổ theo dõi, cập nhật và phân loại giải quyết kịp thời tin báo, tố giác tội phạm, kết quả giải quyết tin báo tội phạm đạt khá (73%). Nhiều tin báo nổi cộm đã được tập trung giải quyết kịp thời, nhờ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, CQĐT đã thực hiện việc mở sổ theo dõi riêng các khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, phân công đơn vị đầu mối và cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đúng quy định.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, CQĐT còn để xảy ra thiếu sót như: việc phân loại, đưa vào thụ lý tin báo tội phạm một số vụ việc còn chậm trễ, vi phạm thời hạn; việc thu thập các tài liệu chứng cứ, xác lập hồ sơ tin báo để giải quyết còn để xảy ra thiếu sót; việc chuyển giao tài liệu, chứng cứ đến Viện kiểm sát đôi lúc còn chưa kịp thời; việc mở sổ và cập nhật sổ thụ lý đơn còn thiếu sót và công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn còn để xảy ra sai sót.

 

Kết thúc các cuộc kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã đánh giá chung các công tác, kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục. Công an huyện An Lão thống nhất với kết quả cuộc kiểm sát, ghi nhận và sẽ sớm khắc phục, sửa chữa những tồn tại đồng thời đơn vị cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới./.

 

Hồ Chí Trường 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,881,515 lượt

Số người online:1,238 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn