Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 20/12/2021 đến 26/12/2021

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 20/12/2021 đến 26/12/2021

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 17/12/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

Thứ 2

20/12

Sáng

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

21/12

 

 

 

 

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022

- Tham dự: Đ/c Quốc –PVT

- Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh

*08h00’: Dự họp Cục Hải quan Bình Định

- Tham dự: Đ/c Quát –PVT

- Địa điểm: Hội trường Cục Hải quan tỉnh

*09h00’: Dự Lễ trao nhà Đại đoàn kết năm 2021 của Khối thi đua Nội chính tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang –VT

- Địa điểm: Xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ

 

 

 

 

LĐP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 4 22/12

 

 

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 Cục THADS tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

-Địa điểm: Hội trường Cục THA DS tỉnh

*08h00’: Viện trưởng tiếp công dân định kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang –BT

- Địa điểm: Phòng tiếp dân Viện tỉnh

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy…

- Tham dự:A Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường A, UBND tỉnh

 

 

 

TTra-Ktố chuẩn bị nd

 

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 5 23/12

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 60 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND

- Tham dự: Các đ/c LĐV

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo CV số 5017 ngày 16/12/2021 của VKS tối cao

P15, Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*15h00’: Hội ý lãnh đạo Viện

- Chủ trì:Đ/c Sang –VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 Các đ/c LĐV, LĐVP, CTTra, TP15

Văn phòng chuẩn bị nd 

 

Thứ 6       24/12

 

Sáng

*08h00’: Dự họp Ban Nội chính TU

- Tham dự:Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đ/c Quý – TP1

 

 

Chiều

* Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,239,996 lượt

Số người online:481 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn