Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 27/12/2021 đến 02/01/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 27/12/2021 đến 02/01/2022

* LỊCH CÔNG TÁC

 

 

 
Thứ, ngày,
tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 24/12/2021

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần          tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2

27/12

 

Sáng

*08h00’: Tiếp xúc cử tri huyện Phù Cát

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phù Cát

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

*14h00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt kiểm điểm tập thể, cá nhân BCS Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh năm 2021 bằng hình thức trực tuyến

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT-VT

- Điểm cầu chính: Phòng họp Đảng ủy

Theo GM số 06 ngày 22/12/21 của BCS Đảng

BP giúp việc BCSĐ chuẩn bị nd

 

 

Thứ 3

28/12

 

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và triển khai công tác năm 2022

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

 

Chiều

*14h00’: Họp kiểm điểm Đảng ủy năm 2021

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT,

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV

BP giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

Thứ 4 29/12

 

 

Sáng

*07h30’: Họp Đảng ủy đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng năm 2021

*08h30’: Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

- Chủ trì: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV.

Các đ/c ĐUV, BT các chi bộ, Trưởng các đ.vị, ĐDLĐ đoàn thể

BP giúp việc ĐU chuẩn bị nd

(12 đảng viên xuất sắt)

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

 

 

 

Thứ 5 30/12

 

Sáng

*08h00’: Dự họp Cục THADS tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Cục THADS tỉnh

*08h00’: Dự Hội nghị triển khai công tác Văn phòng năm 2022

- Chủ trì:Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

Toàn thể CB, CC, người lao động 

 

 

 

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị trực tuyến Công an tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh 

*14h00’: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 của Khối thi đua Nội chính tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường Tòa án ND tỉnh

 

 

 

 

Đ/c Chung - PCVP

Đ/c Thành LX

 

 

Thứ 6       31/12

 

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*09h00’: Thẩm tra báo cáo khen thưởng đề nghị tặng Cờ của UBND tỉnh Bình Định

- Tham dự:Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Viện KSND TP Quy Nhơn

LĐV; LĐVP; TP15; ĐDLĐ TTra-Kh.tố

 

Đ/c Chung - PCVP

VP chuẩn bị nd

 

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2022 của ngành KSND

- Tham dự:Tập thể LĐV;

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*14h00’: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động

 

đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên

- Tham dự:Đ/c Thuận - PVT

 

- Địa điểm: Hội trường Nhà khách Thanh Bình

LĐ các đơn vị trực thuộc, KSVTC

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

THỨ

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

PHỤ TRÁCH CA TRỰC

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỞNG CA

TRỰC ĐÊM

GHI CHÚ

 

2

27/12

Phạm Trung Thuận

Huỳnh Kim Bình

 

Trực chỉ huy

Trưởng ca

 

0905326578

 

 

3

28/12

Trần Văn Sang

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0905329016

 

 

 

4

29/12

Trần Minh Quốc

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0914003523

 

 

5

30/12

Nguyễn Thành Quát

Đặng Xuân Nam

Mai Văn Cường

Trực chỉ huy

Trưởng ca

KSVTC

 

0989964009

 

 

 

6

31/12

Phạm Trung Thuận

Huỳnh Kim Bình

 

Trực chỉ huy

Trưởng ca

 

 

0905326578

 

 

 

7

01/01

Trần Văn Sang

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

 

Lê Thị Vũ Tiếp- Văn thư

Võ Công Thành - Lái xe

 

Hồ Kim Yến

Nguyễn Thị Tú Oanh

Trưởng ca

KSVTC

0905578079

Trực ngày

Đỗ Tấn Phước

Nguyễn Phương Trà

Trưởng ca

KSVTC

0905329016

 

Trực  đêm

CN

02/01

Trần Minh Quốc

Trực chỉ huy

Ngày và đêm

 

Phan Hoài Thêm - Văn thư

 Nguyễn Hữu Thắng- Lái xe

 

Lữ Thị Xuân Dương

Võ Thị Lệ Giang

Trưởng ca

KSVTC

0935691969

Trực ngày

Đỗ Văn Quý

Nguyễn Xuân Hợp

Trưởng ca

KSVTC

0914003523

Trực  đêm

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,239,996 lượt

Số người online:465 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn