Đảng bộ viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng đảng năm 2022

Sáng ngày 29/12/2021, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trên những mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2021 cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Đồng chí Trần Văn Sang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức, đoàn thể cơ quan, Trưởng các đơn vị trực thuộc và một số đảng viên tiêu biểu. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Đảng ủy viên báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định.

 

Kết quả cho thấy năm 2021 Đảng ủy, các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên; quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng; kịp thời triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy đảng; đặc biệt, để đa dạng hóa hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ tổ chức Hội thi cán bộ ngành KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” với 20 đơn vị (gồm 9 chi bộ và 11 Viện KSND cấp huyện) đăng ký tham gia dưới nhiều hình thức như: kịch, kể chuyện, hùng biện. Hội thi đã góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng của Viện KSND 02 cấp, ra sức thực hiện đúng đắn 10 chữ vàng của Bác dạy cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” vào thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy ngày càng được tăng cường, đảm bảo đúng kế hoạch đầu năm đã đề ra; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, đặc biệt là tổ chức thành công 02 buổi sinh hoạt chi bộ mẫu. Các đoàn thể cơ quan hoạt động tích cực, hiệu quả. Công tác chuyên môn có 56/130 chỉ tiêu vượt (vượt 43%) và 74/130 chỉ tiêu đạt (đạt 57%) theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đề ra; tăng cường tập huấn, đào tạo và tự đào tạo; kiểm tra, thanh tra, thông báo rút kinh nghiệm và hướng dẫn nghiệp vụ đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là không để xảy ra oan sai, án hình sự bị hủy, tỷ lệ án trả điều tra bổ sung có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên tuy vẫn còn xảy ra nhưng đã giảm so với năm 2020; thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá năm 2021.

 

Với những thành tích đạt được nêu trên, Viện KSND tỉnh Bình Định đã đề nghị Viện KSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ thi đua ngành KSND năm 2021. Đảng bộ Viện KSND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định công nhận danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

 

Hội nghị cũng đã thông qua nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ, đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng góp ý cho Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả sức chiến đấu của Đảng bộ trong năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự đào tạo bằng hình thức tổ chức các cuộc thi “Nâng cao kỹ năng soạn thảo Cáo trạng”; “Nâng cao kỹ năng trang tụng của KSV tại phiên tòa hình sự” và Hội thảo chuyên đề “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” dự kiến tổ chức vào tháng 4, tháng 5 và tháng 9 năm 2022.

 

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy phổ biến Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của BCHTW.

 

Được sự phân công của Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên đã phổ biến Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của BCHTW hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TƯ ngày 28/7/2021 của BCHTW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;  Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Đây là những văn bản rất quan trọng và cần thiết, làm căn cứ để tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên có sai phạm, đồng thời cũng là căn cứ để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi; góp phần phòng ngừa sai phạm. Đồng chí Bí thư cũng lưu ý Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ tổ chức triển khai nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Quy định này đến đảng viên trong chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phòng, ngừa, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đảng viên có dấu hiệu sai phạm.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ và chỉ đạo Đảng bộ Viện KSND tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022  như: Đảng bộ cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID theo chỉ đạo; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng, cơ quan, có phương pháp linh hoạt, ưu tiên phòng, chống dịch nhưng vẫn bảo đảm kế hoạch công tác đề ra; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong sinh hoạt, cần phải thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo: với thành công trong năm 2021, Đảng bộ Viện KSND cần phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó toàn Ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác đột phá, đặc biệt là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ trong ngành KSND tỉnh Bình Định”. Trong công tác xây dựng Đảng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường công tác tuyên truyền, nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác cải cách tư pháp và công tác của Ngành. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

 

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 02 Chi bộ: Chi bộ Phòng 9, Chi bộ Tổ chức - Khiếu tố - Thanh tra và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn  “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021./.

 

 Nguyễn Trang 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,540 lượt

Số người online:1,933 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn