Với phương châm bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, ngành Kiểm sát nhân dân Bình Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế địa phương.
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc, những năm qua, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Kiểm sát tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội; xác định đó là tình cảm, là trách nhiệm của Ngành đối với gia đình có công với cách mạng và cộng đồng xã hội.
Tác giả: Dương Thị Bích Hà.
Tác giả: Bộ phận tài vụ Văn phòng tổng hợp
Tác giả: Nguyễn Thị Nhã Uyển - Đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bình Định.
Tác giả: Phan Vạn Quốc.
Tác giả: Lê Thị Mai Trinh.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà - Đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bình Định
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,473,663 lượt

Số người online:1,701 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn