Quyết định số 405/QĐ-VKSTC về việc công nhận 123 sáng kiến trong ngành KSND năm 2021.
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có nhiệm vụ kiểm sát quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành. Đồng thời, nếu có căn cứ cho rằng nội dung thỏa thuận, thống nhất của các bên vi phạm một trong các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì Viện kiểm sát có quyền kiến nghị để Tòa án cấp trên xem xét lại. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án vẫn còn mới mẻ, chưa có văn bản hướng dẫn của Viện KSND tối cao, nên công tác kiểm sát quyết định công nhận, không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Viện KSND thành phố Quy Nhơn đã đề ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả công tác quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành và bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,783 lượt

Số người online:2,696 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn