Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung
Viện KSND tỉnh Bình Định nâng cao chất lượng giải quyết án không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm
Trong những năm qua, nhất là từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, tập trung vào những cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy Nhà nước. Tham nhũng, tiêu cực thậm chí xuất hiện ngay trong cả các cơ quan phòng chống tham nhũng, tính đến nay đã có nhiều trường hợp bị can, bị cáo lại là những người từng làm việc tại các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhắc đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” nêu rõ: “Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác Phòng chống tham nhũng;…”. Đến Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta một lần nữa khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò có tính quyết định trong công tác đấu tranh PCTNTC “trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị”.
Tác phẩm " Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,592 lượt

Số người online:2,358 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn