Viện kiểm sát kiểm sát vụ án hành chính từ khi thụ lý đến khi kết thúc việc giải quyết vụ án; tham gia các phiên tòa, phiên họp của Tòa án; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành bản án, quyết định của Tòa án; thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.
Khi xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự (THAHS) 2 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
Để công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính khởi kiện đối với hành vi hành chính (HVHC) (gọi tắt là vụ án khởi kiện HVHC) theo thủ tục sơ thẩm đạt kết quả tốt, Kiểm sát viên (KSV) Kiểm tra viên (KTV) cần xây dựng cho mình một phương pháp kiểm sát để khi kiểm sát việc lập hồ sơ của Tòa án được tuân thủ đúng quy định của pháp luật; từ đó, có căn cứ tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án được đúng đắn.
Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là loại tranh chấp phức tạp, có nhiều vụ án kéo dài vì liên quan đến đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, cổ phần và phần vốn góp trong công ty làm ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống về văn hóa, đạo lý trong gia đình, tài sản tranh chấp thường có giá trị lớn, nên việc giải quyết các vụ án tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn còn liên quan đến nhiều mối quan hệ pháp luật như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấptài sản …và được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau,do đó kiểm sát việc giải quyết vụ án gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Kiểm sát bán đấu giá tài sản đã kê biên để thi hành án dân sự là một khâu công tác kiểm sát phức tạp, nên cần phải tăng cường công tác kiểm sát nhằm bảo đảm cho pháp luật được tuân thủ thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.
Thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án tranh chấp về hôn nhân và gia đình, trong các năm 2020, 2021 và 09 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn nhận thấy: trong những năm gần đây, tình trạng ly hôn trên địa bàn huyện ngày một gia tăng, năm sau cao hơn năm trước.
Kiến nghị là quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp, của các cơ quan hữu quan khác trong công tác quản lý nhà nước, yêu cầu cơ quan vi phạm khắc phục các vi phạm, áp dụng các biện pháp phòng ngừa; bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích của Nhà nước, các tổ chức và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần quan trọng khẳng định và nâng cao vị thế của Ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống các cơ quan tư pháp.
Xây dựng nông thôn ở nước ta có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và an ninh, quốc phòng, với mục đích cuối cùng là “làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện”. Kể từ khi phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động, Viện KSND huyện Tây Sơn đã hưởng ứng phong trào này một cách thiết thực. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện KSND huyện Tây Sơn đã phát động và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn đơn vị hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Ngành, tích cực tham gia công tác tuyên truyền pháp luật, đền ơn đáp nghĩa, công tác kết nghĩa với Buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, đặc biệt là đã phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm tốt việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển về kinh tế - xã hội, địa phương.
Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là loại tranh chấp phức tạp, có nhiều vụ án kéo dài vì liên quan đến đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, cổ phần và phần vốn góp trong công ty làm ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống về văn hóa, đạo lý trong gia đình, tài sản tranh chấp thường có giá trị lớn ...., nên việc giải quyết các vụ án tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn còn liên quan đến nhiều mối quan hệ pháp luật như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp tài sản … và được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, do đó kiểm sát việc giải quyết vụ án gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,778 lượt

Số người online:2,592 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn