Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ đã tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong 02 năm (2019, 2020), Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ nhận thấy:
Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động mở đầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự nhằm sớm phát hiện hành vi phạm tội, đảm bảo không để oan người vô tội, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm.

Số lượt truy cập:1,776,193 lượt

Số người online:1,175 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn