Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2021 ngày 19/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính liên ngành
Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động của Tòa án nhân dân thị xã An Nhơn (thời điểm từ 01/12/2020 - 30/5/2021), Viện KSND thị xã An Nhơn đã phát hiện một số dạng vi phạm của Tòa án nhân dân cùng cấp, cụ thể như sau:
Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ đã tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện. Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong 02 năm (2019, 2020), Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Mỹ nhận thấy:
Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động mở đầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự nhằm sớm phát hiện hành vi phạm tội, đảm bảo không để oan người vô tội, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm.

Số lượt truy cập:8,117,316 lượt

Số người online:2,118 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn