Ngày 04/7/2016, Viện KSND tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 1048/VKS-VP về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND theo quy định của Viện KSND tối cao tại Quyết định số 393/QĐ– VKSTC ngày 01/7/2016 yêu cầu Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh nghiên cứu kỹ Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành.
Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm đã có hiệu lực pháp luật, điều chỉnh đối với hợp đồng vay không kỳ hạn. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng để giải quyết được các tranh chấp phát sinh trong xã hội nên còn nhiều quan điểm khác nhau trong việc xác định “thời gian hợp lý” mà luật đã quy định.
Bộ luật dân sự năm 2015 mới có hiệu lực thi hành nhưng chưa đáp ứng để giải quyết được những tranh chấp phát sinh trong thực tế đời sống xã hội, nên có vụ án sau khi Tòa án giải quyết vẫn còn có nhiều quan điểm khác nhau, gây dư luận không đồng thuận.
Tội Tham ô tài sản là loại tội phạm điển hình trong nhóm tội tham nhũng. Người phạm tội có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình quản lý và hành vi đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của người phạm tội. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể khi xử lý đánh giá đối với tội danh Tham ô tài sản dưới đây còn nhiều ý kiến khác nhau vì vậy tác giả xin đưa ra tình huống pháp lý cụ thể để bạn đọc cùng trao đổi.
Chủ thể của tội tham ô tài sản là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý, thế nhưng khi giải quyết vụ án tham ô tài sản vẫn có nhiều quan điểm khác nhau, gây dư luận không tốt trong đời sống xã hội, nên cần trao đổi để có căn cứ giải quyết vụ án tham ô một cách triệt để, nhằm tránh xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
Phạm tội hai lần trở lên là một tình tiết định khung tăng nặng hình phạt mới được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 (BLHS), nên hiện nay trong thực tế áp dụng vẫn còn vướng mắc, bất cập. Do đó, cần trao đổi để tránh xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
Bộ luật Dân sự và những văn bản quy phạm pháp luật đã có quy định cụ thể về bồi thường thiệt hại sức khỏe. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng vẫn còn có những quan điểm không thống nhất về bồi thường đối với khoản tiền người bị hại đã được Bảo hiểm y tế thanh toán.
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,473,721 lượt

Số người online:1,811 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn