Cuộc thi “Tìm hiểu những nội dung mới của Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn hiện nay”
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự (THADS), Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc THADS; đồng thời, Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự, nhằm bảo đảm cho pháp luật được tuân thủ thống nhất.
Ngày 04/7/2016, Viện KSND tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 1048/VKS-VP về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND theo quy định của Viện KSND tối cao tại Quyết định số 393/QĐ– VKSTC ngày 01/7/2016 yêu cầu Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh nghiên cứu kỹ Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành.
Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm đã có hiệu lực pháp luật, điều chỉnh đối với hợp đồng vay không kỳ hạn. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng để giải quyết được các tranh chấp phát sinh trong xã hội nên còn nhiều quan điểm khác nhau trong việc xác định “thời gian hợp lý” mà luật đã quy định.
Bộ luật dân sự năm 2015 mới có hiệu lực thi hành nhưng chưa đáp ứng để giải quyết được những tranh chấp phát sinh trong thực tế đời sống xã hội, nên có vụ án sau khi Tòa án giải quyết vẫn còn có nhiều quan điểm khác nhau, gây dư luận không đồng thuận.
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,614 lượt

Số người online:2,378 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn