Ngày 2/12/2020, VKSND TP Cần Thơ ban hành Quyết định trả tự do cho người bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật.
Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 thì việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập và việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật, việc kê khai thực hiện theo mẫu do Chính phủ quy định; do đó, năm 2019, ngành KSND cũng như các ngành khác chưa thực hiện việc kê khai tài sản mà chờ quy định cụ thể. Theo đó, ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện hàng năm, bao gồm 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1180/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân. Trên cơ sở đó, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định đã kịp thời triển khai thực hiện trong toàn Ngành về nội dung của Quyết định này. Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân gồm 02 mức độ: Tối mật và Mật.
Tại Công văn số 89/TANDTC-PC , ngày 30 tháng 6 năm 2020,Tòa án nhân dân tối cao đã thông báo kết quả giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và dân sự. Trong phạm vi bài này, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định giới thiệu phần giải đáp những vướng mắc trong tố tụng hình sự để bạn đọc tham khảo, áp dụng trong thực tiễn.
Tại Công văn số 89/TANDTC-PC , ngày 30 tháng 6 năm 2020,Tòa án nhân dân tối cao đã thông báo kết quả giải đáp một số vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và dân sự. Trên cơ sở các ý kiến phản ánh vướng mắc và giải đáp của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao tại phiên trực tuyến ngày 18-5-2020. Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử sẽ lần lượt giới thiệu những vướng mắc trong quá trình giải quyết các loại án, trong phạm vi bài này là phần giải đáp các vướng mắc thường gặp trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự
Trong 7 tội danh quy định tại Mục 2 Chương XXIII, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy xảy ra nhiều nhất là Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 18/12/2017, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.
Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,263 lượt

Số người online:1,432 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn