Bộ công an ban hành hệ thống biểu mẫu mới trong hoạt động điều tra hình sự

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021, quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Thông tư mới quy định gồm có 299 loại biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

 

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự; hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

 

Thông tư này được ban hành để thay thế Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2022. Các biểu mẫu về điều tra hình sự do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư đã được sử dụng trong hoạt động điều tra trước ngày 22/01/2022 thì vẫn có giá trị trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự cho đến khi giải quyết xong vụ án.

 

Với hệ thống biểu mẫu mới này góp phần quan trọng trong việc ban hành các quyết định tố tụng trong hoạt động điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạmđược thực hiện thống nhất, đồng thời là cơ sở để Viện kiểm sát nhân dân các cấp kiểm sát chặt chẽ về nội dung và hình thức của các quyết định tố tụng này đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

 

Nguyễn Văn Hải

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,612 lượt

Số người online:2,377 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn