Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh Bình Định đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2021

 

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, Chi hội đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và tổ chức, đoàn thể trong cơ quan; lồng ghép công tác của Hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và các phong trào thi đua do Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Hội Luật gia cấp trên phát động. Kịp thời phổ biến, quán triệt các tài liệu có liên quan đến công tác Hội, đồng thời kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội trong việc thực hiện chương trình công tác và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

 

BCH Chi hội luôn chủ động, phối hợp với cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức góp ý xây dựng pháp luật theo quy định của Ngành và của Tỉnh hội… Qua đó đã tổng hợp được nhiều ý kiến có chất lượng gửi đến cấp có thẩm quyền. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới. Nhờ đó, giúp các hội viên nắm vững các quy định pháp luật hiện hành để áp dụng vào thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các Luật gia là Lãnh đạo Viện, Chi hội trưởng đã tham gia nhiều hội nghị góp ý sửa đổi, bổ sung các dự án Luật do Viện KSND tối cao, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh… tổ chức với nhiều ý kiến góp ý chất lượng, hiệu quả.

 

Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn vị luôn chủ động lắng nghe, tìm hiểu sâu sắc về tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có phương án trả lời, giải thích cho công dân đến khiếu nại, tố cáo; thông qua công tác việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính… Kiểm sát viên với tư cách là Luật gia của Chi hội phối hợp với Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn, tuyên truyền, giải thích nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật để người dân hiểu rõ, đem lại niềm tin trong Nhân dân; Hội viên Chi hội tham gia tích cực viết bài, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bình Định, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và Trang thông tin điện tử của đơn vị để giới thiệu về ngành KSND, về thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị; gương người tốt, việc tốt…

 

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, hội viên Chi hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vị trí vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; Đơn vị vinh dự có đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

 

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chi hội đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Hội Luật tỉnh Bình Định phát động; phối hợp cùng Công đoàn hỗ trợ 01 tấn gạo cho Nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ số tiền 28.179.000 đồng để chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp Đoàn Thanh niên trao tặng quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 5.000.000 đồng cho các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP. Quy Nhơn, huyện Vân Canh và thị xã Hoài Nhơn…

 

Trong năm, phối hợp với cơ quan tổ chức các phiên tòa hình sự giả định có tính chất nâng cao: Phiên tòa hình sự giả định là một trong những phương pháp tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và là hình thức tự đào tạo của ngành KSND tỉnh. Bên cạnh việc rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, phiên tòa giả định còn mang tính chất tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp hiện nay.

 

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của Viện KSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát... Chi hội phối hợp với đơn vị tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2021. Qua đó, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ trẻ có điều kiện học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về lĩnh vực này đồng thời phát huy hiệu quả và tăng cường công tác tự đào tạo cán bộ.

 

Thực hiện công tác đột phá trong năm2021, Chi hội phối hợp với đơn vị thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá năm 2021 là “Tổ chức các phiên tòa giả định có tính chất nâng cao”; tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyên đề “Nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung bị can của Kiểm sát viên”, tổ chức tập huấn Chuyên đề “Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự - Thực trạng và hiệu quả”; tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2021” tìm hiểu Luật Thi hành án Hình sự, Luật Thi hành án Dân sự, Luật Tổ chức Viện KSND và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Ngoài ra, phối hợp tổ chức Hội thi cán bộ ngành KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” đã góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng của Viện KSND 02 cấp, ra sức thực hiện đúng đắn 10 chữ vàng của Bác dạy cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” vào thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

 

Với những kết quả đạt được trong năm, Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh vinh dự được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2021; nhiều hội viên Chi hội được Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

 

Những thành tích đạt được của Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong BCH Chi hội, trong tập thể Hội viên; Đồng thời, BCH Chi hội đã quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, đã lãnh đạo Chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Kế thừa những thành tích đạt được, phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, Chi hội xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là:

 

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện; vận động hội viên tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; xây dựng cơ quan và Chi hội vững mạnh toàn diện;Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; nâng cao nhận thức thống nhất về nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng lãnh đạo, thông qua các hội, đoàn thể vận động, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của Viện KSND tỉnh thông qua hình thức viết tin bài để đăng trên các Tạp chí, Báo, Trang thông tin điện tử của Ngành, của địa phương; tham gia tư vấn pháp lý cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung Chuyên đề năm 2022 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của Ngành; gắn với phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó toàn Ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác đột phá, đặc biệt là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ trong ngành KSND tỉnh Bình Định”. Phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tiếp tục tăng cường công tác tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viênPhối hợp với đơn vị tổ chức các cuộc thi “Nâng cao kỹ năng soạn thảo cáo trạng”; “Nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, phối hợp tổ chức Hội thảo “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo ra động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hướng về biển, đảo quê hương./.

 

Quốc Việt 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:3,787,592 lượt

Số người online:2,644 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn