Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND cấp xã

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 21/4/2022 đến ngày 25/4/2022 Viện KSND huyện Hoài Ân, đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã Ân Thạnh, Ân Tín và Ân Mỹ huyện Hoài Ân.

Đoàn kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát tại UBND xã Ân Tín

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Phan Hoài Thức – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Hoài Ân làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, tài liệu, hồ sơ và làm việc với UBND xã và những cán bộ được phân công thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng cũng như trực tiếp gặp gỡ đối với những người chấp hành án. Qua kiểm sát, nhận thấy UBND các xã Ân Thạnh, Ân Tín và Ân Phong đã thực hiện đúng các quy định của Luật Thi hành án hình sự như: Trưởng Công an xã đã kịp thời ban hành quyết định phân công cho người có trách nhiệm trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục. Định kỳ hàng tháng, người chấp hành án nộp bản tự nhận xét đánh giá về việc chấp hành pháp luật. Đồng thời, người được phân công theo dõi, giám sát, giáo dục và UBND xã cũng tiến hành nhận xét, phân loại và định kỳ thực hiện việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện, báo cáo đầy đủ cho Cơ quan Thi hành án hình sự đúng quy định về việc chấp hành pháp luật đối với người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Người nhận xét quá trình chấp hành án của người chấp hành án không phải là người được phân công trực tiếp theo dõi, giám sát, giáo dục; Bản tự nhận xét quá trình chấp hành án chưa phản ánh đầy đủ theo mẫu quy định; vẫn còn xảy ra trường hợp người chấp hành án phạm tội mới trong thời gian chấp hành án…
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phan Hoài Thức – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác thi hành án hình sự và thông qua bản dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát. Đại diện UBND xã Ân Thạnh, Ân Tín, Ân Mỹ tiếp thu những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra và tiếp tục thực hiện tốt công tác thi hành án án hình sự trong thời gian đến./.
Lê Thị Mai Trinh

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,020,591 lượt

Số người online:2,820 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn