Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW BCT

Ngày 19/5/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Quát - Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh cùng sự cố gắng, đoàn kết của từng cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Viện KSND tỉnh được đánh giá là một trong những đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nói chung và trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nói riêng. Đặc biệt là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập, làm theo, nêu gương với nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Nguyễn Thành Quát - Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen Đảng bộ Viện KSND tỉnh có thành tíchxuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sở dĩ Đảng ủy Viện KSND tỉnh được ghi nhận thành tích là vì đã thực hiệnnhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả. Nội dung làm theo là “Viện kiểm sát phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ, việc hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án quá hạn, tạm đình chỉ, tồn đọng, kéo dài”.Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá nêu trên, Viện KSND tỉnh đã triển khai các giải pháp như:
- Về việc xây dựng cơ chế: Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết án hành chính, dân sự, thi hành án dân sự, hành chính. Phối hợp với Tòa án - Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp. Phối hợp với UBND tỉnh tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát tỉnh và UBND tỉnh trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết các khiếu nại tố cáo. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh. Phối hợp với TAND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong giải quyết án dân sự, hành chính; tổ chức họp liên ngành bàn công tác phối hợp, giải quyết những vụ, việc tồn đọng của năm 2021, bàn giải pháp khắc phục án quá hạn luật định. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh sửa đổi Quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự; tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự tại Chi Cục thi hành án dân sự cấp huyện.
- Về việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án dân sự tồn đọng, kéo dài: Lãnh đạo Viện KSND 2 cấp tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn nghiệp vụ của liên ngành cấp trên; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức nhiều cuộc họp bàn bạc biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết các vụ việc nêu trên.
Kết quả triển khai nhiệm vụ đột phá nêu trên đã mang lại hiệu quả thiết thực, giảm số vụ án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án dân sự quá hạn, tạm đình chỉ, tồn đọng, kéo dài, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, được Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: bằng hình thức tổ chức một số hội thi, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên toàn ngành KSND tỉnh Bình Định về những giá trị to lớn và sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các đơn vị trực thuộc “hiến kế” các sáng kiến, giải pháp công tác nhằm xây dựng ngành KSND tỉnh Bình Định trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới như:
- Ngày 28/11/2021, đơn vị đã tổ chức thành công Hội thi: Cán bộ ngành KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”…. Hội thi đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Viện KSND 02 cấp, qua đó vận dụng đúng đắn vào thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
- Ngày 18/5/2022, đơn vị tổ chức Lễ báo công, dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Hội thảo chuyên đề “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”… Hội thảo được tổ chức vào dịp kỷ niệm 132 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); gắn với việc thực hiện chuyên đề toàn khóa trong năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên toàn ngành KSND tỉnh về những giá trị to lớn và sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ.
Ghi nhận sự cố gắng của đơn vị, tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, Đảng bộ Viện KSND tỉnh vinh dự là 01 trong 05 tập thể tiêu biểu được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để xứng đáng với sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng ủy cấp trên, trong thời gian tới, Đảng bộ Viện KSND sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó toàn Ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác đột phá, đặc biệt là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ trong ngành KSND tỉnh Bình Định”. Trong công tác xây dựng Đảng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường công tác tuyên truyền, nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác cải cách tư pháp và công tác của Ngành. Thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,883,456 lượt

Số người online:2,624 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn