Khối thi đua số 1 - Viện KSND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-VKS-KTĐ1 ngày 11/02/2022 của Khối thi đua số 1 - Viện KSND tỉnh Bình Định về tổ chức phong trào thi đua Khối năm 2022, ngày 06/6/2022, tại Hội trường tầng 5 - Viện KSND tỉnh, Khối thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Quát - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phụ trách Khối thi đua số 1; đồng chí Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng Phòng 2 - Khối trưởng Khối thi đua số 1 chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể công chức các đơn vị trong Khối.

Đ/c Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng Phòng 2, Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng Phòng 2, Khối trưởng Khối thi đua số 1 khẳng định việc tổ chức phong trào thi đua theo Khối tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổitrong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vịnhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Ngành, cơ quan phát động. Với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, thông qua sơ kết để Khối đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả, phấn đấu cao nhất để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
Đ/c Huỳnh Kim Bình - Phó Trưởng phòng Phòng 1 - Đại diện Khối trưởng thông qua Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022
Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Bình - Phó Trưởng phòng Phòng 1 - Đại diện Khối trưởng thông qua Báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Khối tiếp tục quán triệt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực triển khai nội dung thi đua do Ngành phát động, khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên, tiếp bước truyền thống phát triển của ngành KSND; quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Viện trưởng Viện KSND tối cao và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm thi đua đối với Viện KSND các cấp và các văn bản hướng dẫn của Viện KSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm:Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã thực hành quyền công tố, kiểm sát thụ lý 95/95 tin, đạt 100%; đã giải quyết nguồn tin về tội phạm 60/95 tin, đạt 63,16%... Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tốđã kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra ngay từ khi thụ lý nguồn tin tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%;trong giai đoạn điều tra, đã THQCT, KSĐT 122 vụ/381 bị can; đã giải quyết 56 vụ/165 bị can, đạt tỷ lệ 46,0%; trong giai đoạn truy tố, đã tiến hành THQCT, kiểm sát giải quyết 46 vụ/146 bị can; đã truy tố 35 vụ/125 bị can, đạt tỷ lệ 76,1%; ban hành 03 kiến nghị... Về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sựsơ thẩm 62 vụ/215 bị cáo; Tòa án đã xét xử 41 vụ/104 bị cáo, đạt tỷ lệ 66,13%; tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp số hóa hồ sơ vụ án… THQCT, KSXX phúc thẩm 147 vụ/253 bị cáo; Tòa án đã giải quyết 122 vụ/210 bị cáo, đạt tỷ lệ 83,0%; tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị phúc thẩm 04 vụ/05 bị cáo, Tòa án chấp nhận 03 vụ/03 bị cáo, đạt 75%; ban hành 02 kiến nghị; tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm... Về công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự thụ lý 224 vụ, 01 việc; tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành 24 kháng nghị phúc phúc thẩm, 01 kiến nghị; tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm… Công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động thụ lý 113 vụ; tham mưu cho Lãnh đạo viện ban hành 01 kháng nghị; 01 thông báo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 02 kiến nghị; phối hợp tổ chức 04 phiên tòa rút kinh nghiệm…Kết quả hiện các Nghị quyết của Đảng, của Ngành; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Khối thi đua số 1 đều tham gia nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tiến hành thảo luận và bình xét khen thưởng theo từng đợt thi đua, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định. 
Đ/c Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, phụ trách Khối thi đua số 1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phụ trách Khối thi đua số 1 ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả các đơn vị trong Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, để thực hiện tốt Kế hoạch thi đua năm 2022 của Khối, đồng chí Phó Viện trưởng đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trong Khối ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra theo nhiệm vụ công tác chuyên môn, thì yêu cầu từng đơn vị phải nỗ lực, phấn đấu, phát huy tính tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính nêu gương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2022./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,258,914 lượt

Số người online:2,129 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn