Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo số 841/TB-VKS

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,021,074 lượt

Số người online:2,923 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn