Kiểm tra chuyên đề tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-VKS-VP ngày 18/02/2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định, Quyết định số 396/QĐ-VKS-VP ngày 06/7/2022 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, ngày 21/7/2022, Đoàn kiểm tra chuyên đề tiến hành kiểm tra chéo công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật và một số công tác khác tại Viện KSND huyện Vân Canh.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Lữ Thị Xuân Dương - Trưởng phòng Phòng 9, Viện KSND tỉnh Bình Định làm Trưởng đoàn.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra chuyên đề
Sau khi đồng chí Lữ Thị Xuân Dương - Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí trong Đoàn kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Công Binh - Viện trưởng Viện KSND huyện Vân Canh báo cáo kết quả thực hiện công tác theo các nội dung kiểm tra chuyên đề từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/6/2022. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Công Binh đề nghị Đoàn kiểm tra, kiểm tra chặt chẽ các khâu công tác được kiểm tra, để chỉ ra những hạn chế, tồn tại của đơn vị nhằm có biện pháp kịp thời sửa chữa, khắc phục. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ kiểm sát, các sổ nghiệp vụ, sổ ghi biên bản, sổ công văn đi, công văn đến… và các tài liệu có liên quan. Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các khâu công tác theo nội dung kiểm tra chuyên đề của Viện KSND huyện Vân Canh. Trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đơn vị đã triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Ngành, xây dựng đầy đủ các quy chế nội bộ và quy chế phối hợp liên ngành; công tác nghiệp vụ lập hồ sơ kiểm sát chặt chẽ, mở sổ tiếp nhận, công văn đi, đến, sổ thụ lý, giải quyết vụ, việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quy chế của Ngành. 
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong công tác nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành để đơnvị kịp thờikhắc phục, rút kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Công Binh - Viện trưởng, thay mặt Viện KSND huyện Vân Canh đã tiếp thu những ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra và trong thời gian tới có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra - Viện KSND tỉnh Bình Định sẽ ban hành Kết luận đối với Viện KSND huyện Vân Canh./. 
Đức Cảnh

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,543,539 lượt

Số người online:1,605 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn