Viện KSND huyện Tây Sơn tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch số: 153/KH-VP ngày 10/02/2022 của Viện KSND tỉnh Bình Định về ứng dụng Công nghệ thông tin thực hiện khâu công tác đột phá năm 2022 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viện KSND huyện Tây Sơn đã xây dựng Kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, thúc đẩy chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng Viện KSND điện tử, hướng tới Viện KSND số, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn và năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, công chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc nhập dữ liệu vào các phần mềm đảm bảo chính xác, kịp thời; cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị sử dụng 100% thư điện tử của ngành KSND @vks.gov.vn để trao đổi công việc, bảo đảm 100% các tài liệu, văn bản không thuộc Danh mục bí mật Nhà nước được trao đổi trong Ngành, đơn vị sử dụng có hiệu quả Văn phòng điện tử, sử dụng ứng dụng Zalo tạo lập nhóm VKS Tây Sơn phục vụ công tác công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành; sử dụng chữ ký số; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, cập nhật tình trạng giải quyết án, giúp Lãnh đạo đơn vị dễ theo dõi quản lý, chỉ đạo; phục vụ tốt cho công tác báo cáo, thống kê.
Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đơn vị đã triển khai quán triệt đến mỗi cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác đột phá “Số hóa hồ sơ vụ án”, 100% cán bộ, Kiểm sát viên sử dụng thành thạo các ứng dụng, trang thiết bị CNTT xử lý công việc; đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ. Năm 2022, là đơn vị tiên phong trong toàn ngành Kiểm sát Bình Định thực hiện số hóa và trình chiếu tài liệu số hóa tại phiên tòa dân sự sơ thẩm, 60% hồ sơ hình sự, 50% hồ sơ dân sự và hồ sơ thi hành án dân sự được số hóa đúng quy trình, tạo các thư mục, trình chiếu tại phiên tòa, khai thác có hiệu quả dữ liệu số hóa, nhất là đối với các vụ án hình sự, dân sự phức tạp, vụ án bị cáo phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội. Đơn vị phối hợp với Tòa án huyện thực hiện 08 phiên tòa hình sự, 04 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm có đổi mới phương thức tranh luận, trình bày bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa “thông qua hình ảnh”, thực hiện 06 phiên tòa bằng hình thức xét xử trực tuyến.
 
Qua một năm thực hiện công tác chuyển đổi số, đã đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị ngày càng có chuyển biến tích cực; năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo, hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên trong đơn vị không ngừng nâng cao./.
 
Lãnh đạo Viện KSND huyện Tây Sơn trực tiếp THQCT, KSXX vụ án Hình sự rút kinh nghiệm số hóa hồ sơ vụ án
 

Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm về Tranh chấp đất đai có số hóa hồ sơ vụ án

 

 

Phiên tòa trực tuyến hình sự

Mai Thìn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:5,182,806 lượt

Số người online:182 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn