Ngành KSND tỉnh Bình Định đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Trần Văn Sang TUV - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định

Với phương châm đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, ngành KSND tỉnh Bình Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2022, với 66 chỉ tiêu vượt trên tổng số 130 chỉ tiêu (chiếm 50,8%) tăng 10 chỉ tiêu vượt so với năm 2021

Năm 2022, Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh xuất hiện, kéo dài, diễn biến khó lường đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tội phạm tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn gia tăng về số lượng và có tính chất ngày càng phức tạp.
Trước yêu cầu vừa phải làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội và Ngành, vừa phải tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tinh giản biên chế, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã quán triệt Viện KSND 2 cấp thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, của Ngành và địa phương. 
Bên cạnh đó, kế thừa những thành tựu quan trọng, toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, những ưu điểm, kết quả hoạt động từ đầu năm, Viện KSND tỉnh không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tham mưu cho cấp ủy; chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”..., từ đó góp phần vào việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Kết quả đạt được trong năm
Trong năm 2022, Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định đã kiểm sát 100% việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; đã kiểm sát 2.260 tin báo, tố giác về tội phạm (tăng 123 tin so với cùng kỳ), trong đó giải quyết 2.003 tin; tiến hành 16 cuộc trực tiếp kiểm sát, đã ban hành kết luận; 24 kiến nghị.
Kết quả chất lượng công tác kiểm sát điều tra, truy tố được nâng lên; Viện KSND 2 cấp đã kiểm sát điều tra 1.638 vụ/2.583 bị can (tăng 135 vụ/204 bị can), đã thụ lý 787 vụ/1.792 bị can (tăng 07 vụ/299 bị can), đã giải quyết 782 vụ/1.778 bị can, đạt tỷ lệ 99,4%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và đúng tội danh đạt 100%. Không có bị can bị Viện kiểm sát đình chỉ do không phạm tội. Qua công tác kiểm sát đã hủy 01 quyết định khởi tố vụ án, 01 quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT, yêu cầu Cơ quan CSĐT thay đổi 01 quyết định khởi tố bị can; yêu cầu khởi tố 01 bị can; yêu cầu rút Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 01 vụ/01 bị can; ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm; 25 kiến nghị.
Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, Viện KSND 2 cấp kiểm sát xét xử án sơ thẩm 950 vụ/2.147 bị cáo (tăng 09 vụ/286 bị cáo), phúc thẩm 275 vụ/463 bị cáo (tăng 63 vụ/167 bị cáo); đã xét xử sơ thẩm 744 vụ/1.598 bị cáo, phúc thẩm 170 vụ/267 bị cáo. Không có bị cáo Viện KSND truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội.Qua kiểm sát đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 19 vụ/28 bị cáo, đã xét xử 11 vụ/13 bị cáo, chấp nhận 10 vụ/11 bị cáo (chiếm tỷ lệ 90,9%, vượt chỉ tiêu 20,9%); ban hành 02 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 24 kiến nghị; phối hợp chọn 87 vụ án trọng điểm để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử; ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm; phối hợp tổ chức 113 phiên tòa rút kinh nghiệm; 52 phiên tòa số hóa hồ sơ; 23 phiên tòa xét xử trực tuyến; 01 phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn; trả lời 12 thỉnh thị; ban hành 05 công văn hướng dẫn nghiệp vụ.
Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Viện KSND 2 cấp đã duy trì công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THA hình sự; tăng cường công tác kiểm sát theo định kỳ, đột xuất, kiểm sát trực tiếp, phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện KSND đã ban hành. Viện KSND 2 cấp kiểm sát việc tạm giữ 619 người, kiểm sát việc tạm giam 1.366 người; trực tiếp kiểm sát 133 cuộc, đã ban hành kết luận. Qua kiểm sát đã ban hành 03 kháng nghị, 32 kiến nghị, 02 thông báo rút kinh nghiệm.
Công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, Viện KSND 2 cấp kiểm sát thụ lý án sơ thẩm 6.732 vụ, 139 việc (tăng 1.064 vụ, 21 việc), phúc thẩm 253 vụ (tăng 26 vụ, giảm 02 việc); đã giải quyết 5.200 vụ, 98 việc sơ thẩm, 175 vụ phúc thẩm. Qua kiểm sát đã ban hành 38 kháng nghị phúc thẩm; xét xử 18 vụ, chấp nhận 16/18 kháng nghị, đạt 88,9%, vượt chỉ tiêu 18,9%; ban hành 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, 07 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, 53 kiến nghị; 15 văn bản trả lời thỉnh thị; 08 thông báo rút kinh nghiệm; phối hợp tổ chức 57 phiên tòa rút kinh nghiệm; 05 phiên tòa số hóa hồ sơ.
Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động,Viện KSND 2 cấp thụ lý kiểm sát án sơ thẩm 337 vụ, phúc thẩm 26 vụ; đã giải quyết án sơ thẩm 242 vụ, phúc thẩm 16 vụ. Qua kiểm sát đãban hành 01 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 01 báo cáo đề nghị Viện KSND cấp cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm và 04 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 10 kiến nghị; 05 thông báo rút kinh nghiệm; trả lời 01 thỉnh thị; phối hợp tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 02 phiên tòa trực tuyến.
Công tác kiểm sát thi hành án dân sự có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao số việc và số tài sản được thi hành án; đã kiểm sát 9.875 quyết định; tiến hành 12 cuộc trực tiếp kiểm sát, đã ban hành kết luận. Qua kiểm sát đã ban hành 22 kiến nghị, 04 thông báo rút kinh nghiệm.
Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ giải quyết cao (đạt 100%, vượt 20%). Tiến hành 10 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đã ban hành kết luận; 04 kiến nghị, 08 yêu cầu, 02 thông báo rút kinh nghiệm.
Một số giải pháp công tác nổi bật
Năm 2022, Viện KSND tỉnh Bình Định xác định khâu công tác đột phá: “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án dân sự, hành chính”; “Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định. Theo đó, Viện KSND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mang lại hiệu quả thiết thực như:
Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan tư pháp giải quyết các vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại, các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, việc thi hành án dân sự quá hạn, tạm đình chỉ, kéo dài
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định đã ban hành Nghị quyết số 189-NQ/BCSĐ ngày 18/4/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết án hành chính, dân sự, thi hành án dân sự, hành chính. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XX) ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 12/5/2022 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ký kết các quy chế phối hợp với UBND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh và sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thành lập 2 Tổ tư vấn về hình sự và kiểm sát hoạt động tư pháp để tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND tỉnh giải quyết các vụ án khó, phức tạp. Tổng hợp các vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại, các vụ án dân sự, hành chính, việc thi hành án dân sự, hành chính quá hạn, tạm đình chỉ, kéo dài báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cho Ban Cán sự Đảng Viện KSND, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh và các cấp ủy cấp huyện chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết của các cơ quan tố tụng. Đồng thời, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ và giám định tư pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc nêu trên. Nhờ đó, đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết xong một số vụ án hình sự, thi hành án dân sự nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, án dân sự, hành chính quá hạn, tạm đình chỉ giảm đáng kể.
Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết án
Thành lập Tổ tư vấn công nghệ thông tin, ký kết Chương trình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã giúp Viện KSND tỉnh đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng chữ ký số văn bản hành chính. Tổ chức hội nghị tập huấn số hóa hồ sơ, tập huấn chữ ký số. Thực hiện việc xây dựng các báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm bằng video clip. Đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến từ phòng xử án của Tòa án 2 cấp đến Viện KSND cùng cấp để tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến. Phối hợp với Tòa án tỉnh tổ chức một số phiên tòa hình sự trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội.
Thứ ba, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên
Tổ chức cho cán bộ, đảng viên dâng hoa, báo công với Bác trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2022; tổ chức hội thảo “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” và Tọa đàm “Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên, như Cuộc thi “Nâng cao kỹ năng soạn thảo Cáo trạng” và Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo, trình bày luận tội và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Viện KSND tỉnh đến 11 điểm cầu Viện KSND cấp huyện; tổ chức tập huấn nhiều chuyên đề nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến đến Viện KSND 2 cấp; đặc biệt là đã phối hợp với Trường Đại học kiểm sát Hà Nội mở lớp tập huấn chuyên sâu cho 120 học viên là lãnh đạo, kiểm sát, cán bộ Viện KSND 2 cấp về xây dựng sơ đồ tư duy, thu thập chứng cứ điện tử phục vụ cho công tác chuyên môn.

Khen thưởng
Với những kết quả đạt được nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năm 2022, Viện KSND tỉnh Bình Định đã được Viện KSND tối cao công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và nhiều danh hiệu thi đua cho các tập, thể, cá nhân trong năm 2022.
Đồng thời trong năm, Viện KSND tỉnh đã xét công nhận 39 sáng kiến cấp cơ sở, trong đó được Viện KSND tối cao công nhận 04 sáng kiến cấp Ngành và tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 45 cá nhân; Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 70 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua chuyên đề và khen thưởng đột xuất cho 05 cá nhân.
Nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2023
Năm 2023, với phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túcNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XX), HĐND tỉnh (khóa XIII) và các kết luận, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về cải cách tư pháp, về định hướng xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, về đấu tranh phòng, chống tội phạm...  
- Thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong các Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rèn luyện đạo đức, gương mẫu trong công việc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, bảo đảm căn cứ buộc tội vững chắc, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động...
- Quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, của Ngành. Tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và then chốt; sử dụng hiệu quả, hợp lý số lượng cán bộ biên chế hiện có; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua phân công giao việc theo hướng “chọn người theo yêu cầu công việc”. Chủ động đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.
- Tiếp tục xác định nhiệm vụ đột phá năm 2023 là (1) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự - dân sự và số hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự; phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy; (2) Tăng cường phối hợp với các cơ quan thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng./.
Một số hình ảnh về hoạt động của Viện KSND tỉnh Bình Định năm 2022
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng hoa và Giấy khen cho thí sinh Phan Vạn Quốc đạt giải Nhất trong Cuộc thi Kỹ năng soạn thảo, trình bày luận tội và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự năm 2022
  
Viện trưởng Trần Văn Sang trao Giải Nhì cuộc thi Cuộc thi nâng cao kỹ năng soạn thảo cáo trạng năm 2022
 
Viện trưởng Trần Văn Sang tặng Giấy khen cho các Đội tham dự có bài tham luận xuất sắc trong Tọa đàm Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh năm 2022 
  
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh Bình Định
 
Đ/c Trần Văn Sang –Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định và đ/c Trần Kim Kha – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định ký kết Chương trình phối hợp
 
Đ/c Bùi Nguyên Vy Thương  – KSV sơ cấp Phòng 2 đạt giải Nhì môn Cầu lông đơn nữ trong Hội thao Ngành kiểm sát nhân dân năm 2022

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,839 lượt

Số người online:837 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn