Đoàn giám sát của Uỷ banTư pháp Quốc hội làm việc với các Cơ quan tư pháp tỉnh Bình Định trong công tác thi hành án phạt tù

Nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Ngày 11-12/4/2023, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp làm trưởng đoàn; đại diện Bộ Công an, TAND tối cao, Lãnh đạo Vụ 8 - Viện KSND tối cao đã làm việc với Viện KSND, TAND, Công an tỉnh Bình Định và Trại giam Kim Sơn thuộc Bộ Công an. Tham gia làm việc còn có đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Cục THA dân sự tỉnh,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số UBND cấp xã.

 

Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm việc tại TAND tỉnh Bình Định
Trong 03 năm (2020 - 2022), các phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ tại tỉnh Bình Định được Hội đồng xét giảm TAND tỉnh Bình Định xét giảm án cho 3.492 phạm nhân, 140 phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện vào các ngày Tết Nguyên đán, Lễ 30/4 và Lễ 02/9. Để đảm bảo tính công bằng và khách quan, Viện KSND tỉnh Bình Định đã chủ động kiểm tra hồ sơ, các căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, xếp loại thi đua cải tạo, khắc phục hậu quả, thực hiện bồi thường thiệt hại về dân sự của từng phạm nhân, đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đúng theo quy định của pháp luật.
Sau khi nghe các cơ quan tư pháp tỉnh Bình Định, Trại giam Kim Sơn trình bày thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đã cùng các cơ quan thảo luận, đánh giá việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Qua hoạt động giám sát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm tuân thủ pháp luật; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện./.
Nguyễn Thuý Hiền

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,607 lượt

Số người online:2,371 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn