Thanh tra theo Kế hoạch tại Viện KSND huyện Phù Mỹ

Thực hiện Kế hoạch số 579/KH-VKS-TTr ngày 08/5/2023 của Viện KSND tỉnh Bình Định và Kế hoạch thanh tra công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; ngày 22/5/2023, Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh Bình Định tiến hành thanh tra công tác THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Viện KSND huyện Phù Mỹ.

Đoàn Thanh tra gồm có 3 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Ngọc Dương - Chánh Thanh tra Viện KSND tỉnh Bình Định làm trưởng đoàn.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Dương - Trưởng đoàn triển khai Kế hoạch thanh tra

 

Theo đó, Đoàn tiến hành kiểm tra các loại sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác THQCT, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin váo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và kiểm tra hồ sơ có liên quan.
Sau khi đồng chí Đào Duy Vân - Viện trưởng Viện KSND huyện Phù Mỹ  báo cáo tình hình về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/4/2023, Đoàn tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra. Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn, Viện KSND tỉnh Bình Định sẽ ban hành kết luận./.
Thanh Nghị 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,812 lượt

Số người online:796 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn