Chi bộ Viện KSND huyện Tây Sơn sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý III năm 2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, Người luôn nhắc nhở, căn dặn chúng ta: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Lời căn dặn đó vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGHU ngày 22/5/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Sơn, ngày 12/9/2023, Chi bộ Viện KSND huyện Tây Sơn tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý III năm 2023, nội dung sinh hoạt là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên”.

 

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Viện KSND huyện Tây Sơn

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được nghe báo cáo đề dẫn về những nội dung cơ bản của chuyên đề về “chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và liên hệ thực tiễn tại đơn vị. Cấp ủy chi bộ đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tạo môi trường thật sự dân chủ, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên tích cực học tập, rèn luyện và cống hiến; thường xuyên tự phê bình và phê bình trên cơ sở đó có những điều chỉnh cho phù hợp; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.
Đảng viên chi bộ đã tích cực, sôi nổi phát biểu, trong đó có nhiều nội dung gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng cơ quan, chi bộ, đảng viên, công chức luôn luôn đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy “mỗi người một sáng kiến” kịp thời đáp ứng nhu cầu công cuộc cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên của đơn vị luôn giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tạo một môi trường làm việc thật sự cởi mở, thân thiện, chân tình; đề cao vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm cá nhân của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ đơn vị vớitinh thần làm việc hết việc không hết giờđể phát huy trí tuệ tập thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao với phương châm Khát khao trở thành khát khao chung – Hành động thành hành động chung,khát vọng Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ - Trở thành một tập thể tiêu biểu của ngành”. Đồng thời, chú trọng nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, nhất là những điển hình về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. 
Phát biểu Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phan Văn Toàn – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng biểu dương tinh thần trách nhiệm của đảng viên đã chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng như ghi nhận các ý kiến thảo luận sâu sắc, có trọng tâm, chất lượng gắn liền với công tác xây dựng Đảng, công tác nghiệp vụ để cùng với tập thể Chi bộ, đơn vị giữ vững những thành quả đạt được trong nhiều năm qua, xứng đáng là điểm sáng của ngành Kiểm sát Bình Định./.
Nguyễn Thị Mộng Thùy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,297,615 lượt

Số người online:2,585 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn