Viện KSND tỉnh Bình Định công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát năm 2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Chiều ngày 11/10/2023, Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục TTHADS tỉnh Bình Định.

Thành phần Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm có đồng chí Vũ Diễm Sương - Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; Lãnh đạo và kiểm sát viên, kiểm tra viên Phòng 11 VKSND tỉnh Bình Định.

Cục THADS tỉnh Bình Định gồm có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và các Chấp hành viên.
Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, Lãnh đạo Phòng 11 thông qua dự thảo công bố kết luận trực tiếp kiểm sát và dự thảo kết quả phúc tra việc thực hiện kiến nghị của VKSND tỉnh Bình Định trong năm 2022.
 
Đ/c Phạm Trung Thuận, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận
Qua phúc tra, hầu hết các dạng vi phạm đã được kết luận, kiến nghị trong công tác kiểm sát THADS, HC năm 2022 của VKSND tỉnh đã được Cục THADS tỉnh tiếp thu và tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm nghiêm túc, đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn 01 việc người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Sắc; người được thi hành án Ngân hàng Nam Á đến nay vẫn chưa cưỡng chế giao tài sản.
Kết quả thi hành án (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/6/2023), tổng số việc dân sự phải thi hành là 385 việc/742.220.306.000 đồng; đã giải quyết xong: 230 việc/95.472.619.000 đồng. Ngoài ra, Cục THADS tỉnh phải theo dõi 12 việc THAHC, đã thi hành xong 05 việc; chưa thi hành xong 07 việc.
Cục THADS tỉnh Bình Định đã báo cáo đầy đủ số liệu, nội dung và cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm sát. Các hồ sơ đều có quyết định thi hành án; thẩm quyền, thời hạn, thủ tục ra quyết định thi hành án đảm bảo theo quy định tại Điều 36 Luật THADS và các Điều 6, 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADSvà Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62 nêu trên. Việc ra và gửi quyết định thi hành án, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 40, 41, 42, 43 của Luật THADS và Điều 12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ.Về xác minh điều kiện thi hành án đa số các vụ việc đảm bảo thời hạn tự nguyện thi hành án theo Điều 44 Luật THADS; việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện thường xuyên theo quy định pháp luật. Các trường hợp chưa có điều kiện, hoãn, đình chỉ hoặc tiếp tục thi hành án đều ra quyết định theo quy định tại các Điều 44a, 48, 49, 50 của Luật THADS và Điều 9, 14 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. Cục THADS tỉnh Bình Định đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, đã mở sổ theo dõi tiếp nhận, giải quyết; gửi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn trực tiếp kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót, vi phạm của Cục THADS tỉnh như: chậm xác minh điều kiện thi hành án; chậm tiếp tục xác minh lại; chậm hoặc không chuyển sang sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án, vi phạm trong việc sắp xếp, đánh số bút lục trong hồ sơ, chậm hoặc không thông báo quyết định thi hành án.
Các đồng chí lãnh đạo, chấp hành viên của Cục THADS tỉnh phát biểu giải trình nguyên nhân dẫn đến vi phạm như: số lượng vụ việc nhiều nhưng biên chế ít, một số vụ việc phức tạp; một số vụ việc phối hợp với các ngành mới thi hành được, …
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định ghi nhận công tác phục vụ kế hoạch kiểm sát của Cục THADS tỉnh. Đồng chí đánh giá cao một số kết quả nổi bật trong công tác thi hành án năm 2023 của Cục THADS tỉnh, đã phối hợp chặt chẽ với VKSND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhiều vụ việc, tổ chức cưỡng chế thi hành một số vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng chí trả lời một số phát biểu giải trình của các đồng chí lãnh đạo, chấp hành viên của Cục THADS tỉnh. Đề nghị Cục THADS tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, vi phạm mà Đoàn trực tiếp kiểm sát đã chỉ ra.
 
Đ/c Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tiếp thu
Phát biểu tiếp thu, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục THADS  tỉnh Bình Định thống nhất với nội dung dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kết luận kết quả phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2022 và kết luận của đồng chí Phạm Trung Thuận – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Đồng chí cảm ơn Đoàn kiểm sát với tinh thần làm việc trách nhiệm đã chỉ ra được những ưu điểm trong công tác THADS của Cục THADS tỉnh và những hạn chế, thiếu sót để Cục THADS tỉnh sẽ có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới./.
Huỳnh Thanh Tuấn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,444,325 lượt

Số người online:1,514 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn