Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

*LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 10/11/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần        tham dự

Ghi chú

Thứ 2 13/11

Sáng

* Đ/c Viện trưởng đi công tác ngoài tỉnh (2,5 ngày)

P15

Thành LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

Thứ 3   14/11

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến công tác tổ chức cán bộ (cả ngày)

- Tham dự trực tiếp: Đ/c Sang – VT tại Hà Nội

- Tham dự trực tuyến: Các đ/c PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viên tỉnh

CV 4849 ngày 08/11/23 Viện KSND tối cao

P15 + VP chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 15/11

Sáng

Nt

 

 

Chiều

*14h30’: Dự họp Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

Thứ 5 16/11

Sáng

*08h00’: Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Viện tỉnh

*08h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra Báo cáo của BPC HĐND tỉnh thẩm tra BC của CA tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường PCCC

Chánh Thanh tra

Thanh tra chuẩn bị nd

Chiều

*08h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra Báo cáo của BPC HĐND tỉnh thẩm tra BC của Thanh tra tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30': Họp Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

 

 

 

 

 

 

LĐV, LĐVP, CTTra, TP15

ĐUV

 

 

 

 

 

 

VP chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6   17/11

Sáng

 

 

 

Chiều

*15h30': Lãnh đạo Viện làm việc với Viện KSND TX Hoài Nhơn về công tác cán bộ

- Chủ trì: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Viện KSND TX Hoài Nhơn

ĐDP15

Đ/c Thành LX

 

Thứ 7   18/11

Sáng

*08h00': Dự ngày Hội “Đại Đoàn kết toàn dân tộc”

- Tham dự: Đ/c Quát  – PVT

- Địa điểm: Canh Tân – Vân Canh

ĐD Đoàn Thanh niên

Đ/c Thành LX

Chiều

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,704,997 lượt

Số người online:1,183 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn