Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 24/11/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần         tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

27/11

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang  – BT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 3

28/11

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị đánh giá công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang  –VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Công chức, người lđ Văn phòng

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 4

29/11

Sáng

*08h00': Họp đánh giá công chức năm 2023 ngành KSND BĐ

- Chủ trì: Đ/c Sang  –VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐP15

P15 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Hội ý Thường trực Hội đồng TĐ-KT Viện tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang  –VT

- Địa điểm: Phòng làm việc Viện trưởng

CVP, CTTra, đ/c Chung - PCVP

TT HĐTĐ-KT chuẩn bị nd

 

 

Thứ 5

30/11

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị Thông tin tháng 11/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan

- Tham dự: Đ/c Thuận – PBT

- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Yến

 

 

Chiều

*14h00': Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang  –VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Thành viên HĐTĐ-KT tỉnh

TT HĐTĐ-KT chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 6     01/12

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị giao ban công tác khu vực miền Trung-Tây nguyên 6 tháng cuối năm 2023

- Tham dự: Tập thể LĐV

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h00': Tham dự tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

CV1349 ngày 28/11/23 của VKSCC2

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang  –VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, CTTra, TP15; các đ/c ĐUV

Văn phòng chuẩn bị nd

 

CN

 03/12

Chiều

Nghỉ

 

 

*14h00': Dự Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua của Cụm thi đua số 8 Viện KSND tối cao

- Tham dự: Đ/c Quốc  – PVT

- Địa điểm: Hội trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi

Đ/c Chung - PCVP

Đ/c Thành LX xuất phát sáng CN

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,001 lượt

Số người online:1,252 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn