Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

* LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày,tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 01/12/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần     tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2

04/12

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII BCHTW Đảng khóa XIII (1,5 ngày)

- Tham dự: Tập thể LĐV

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện tỉnh

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 3

05/12

Sáng

*08h00': Dự kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (02 ngày)

- Tham dự: Đ/c Sang  –VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

LĐ các đơn vị trực thuộc Viện tỉnh theo dõi, trả lời khi VT y/cầu

Đ/c Thắng, Thành LX

Chiều

Nt

 

 

Thứ 4

06/12

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 5

07/12

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Dự họp Cục THADS tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận  – PVT

- Địa điểm: Trụ sở Cục THADS tỉnh

 

 

 

 

Thứ 6      08/12

Sáng

*08h00': Giao ban cấp phòng + Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang  –VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2024

- Tham dự: Đ/c Thuận  – PVT

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hải Âu

*14h00': Dự họp Công an tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát  – PVT

- Địa điểm: Trụ sở Công an tỉnh

 

 

 

 

ĐDLĐ P1,2

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

Thứ 7      09/12

Sáng

*07h30': Dự HN tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2023

- Tham dự: Đ/c Thuận  – PVT

- Địa điểm: Hội trường BCH QS tỉnh

 

 

Chiều

Nghỉ

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,007 lượt

Số người online:1,368 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn