Thông báo kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KSNDTC tại Hội nghị tập huấn " Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ...

Thông báo số 245/TB-VKSTC

 

Thông báo số 245/TB-VKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,444,534 lượt

Số người online:1,549 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn