Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác Xây dựng đảng năm 2024

Ngày 22/12/2023, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trên những mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2023 cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Đồng chí Trần Văn Sang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các tổ chức, đoàn thể cơ quan, Trưởng các đơn vị trực thuộc và một số đảng viên tiêu biểu.

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Quốc Việt - Đảng ủy viên báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định.
Trong năm 2023, tất cả các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đề ra đều đạt, cụ thể: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện KSND và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành kiểm sát, đã được Cụm thi đua số 8 Viện KSND tối cao đề nghị công nhận Viện KSND tỉnh Bình Định là “Tập thể lao động xuất sắc” và Cờ thi đua ngành KSND năm 2023. Biểu dương, khen thưởng 05 tập thể, 04 cá nhânđiển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng tổ chức Toạ đàmvới chủ đề “Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”, bằng hình thức trực tiếp tại hội trường VKSND tỉnh và trực tuyến đến các VKSND cấp huyện. Qua triển khai thực hiện, ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức, tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Năm 2023, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định vinh dự được Tỉnh uỷ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2023, Đảng ủy, các chi bộ và cá nhân người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nội dung đột phá, tập trung giải quyết nhằm tạo chuyển biến rõ nét. 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết phấn đấu, rèn luyện hàng năm. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề thông qua nhiều giải pháp như: tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ rút kinh nghiệm, phân công Bí thư, Phó Bí thư và các Đảng uỷ viên dự sinh hoạt chi bộ.Đề nghị kết nạp 01 đảng viên; kết quả đánh giá xếp loại 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 02 chi bộ được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 06 chi bộ và giám sát 02 đảng uỷ viên; giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra đảng viên chấp hành đạt tỷ lệ 81.97 % trên tổng số đảng viên (50/61 đảng viên). 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tham gia hội, đoàn thể cơ quan; Chi đoàn thanh niên được Đoàn khối xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được tặng Cờ của BTV Đoàn khối và đề nghị TW Đoàn tặng Bằng khen; Công đoàn CS Viện KSND tỉnh được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; chi hội luật gia cơ quan được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 
Với những thành tích đạt được nêu trên, Viện KSND tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất (giai đoạn 2018-2022), đề nghị Viện KSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ thi đua ngành KSND năm 2023. Đảng bộ Viện KSND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định công nhận danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.
Hội nghị cũng đã thông qua nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng bộ, đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng góp ý cho Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả sức chiến đấu của Đảng bộ trong năm 2024.
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo: với thành công trong năm 2023, Đảng bộ Viện KSND cần phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khoá XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2023 và các quy định của Đảng, Nhà nước và văn bản của ngành cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng uỷ, UBKT; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đoàn thể. Các đồng chí Đảng uỷ viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong ngành. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó toàn Ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác đột phá, đặc biệt là tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tăng cường quản lý, theo dõi và quản lý vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực (số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm án dân sự, kinh doanh thương mại), phối hợp giải quyết án dân sự, hành chính quá hạn nhằm khắc phục tình trạng án hình sự, dân sự, hành chính bị hủy để giải quyết lại có liên quan trách nhiệm của KSV. Tăng cường công tác phối hợp nhằm bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ đột phá năm 2024. Tiếp tục tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2024”, nâng cao kỹ năng soạn thảo Cáo trạng. 
Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 02 Chi bộ: Chi bộ Phòng 2, Chi bộ Phòng 8 và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023./. 

Khen thưởng tại Hội nghị 
 
 

 

 
 Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,003 lượt

Số người online:1,303 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn