Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 19/01/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần    tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

22/01

Sáng

*08h00': Tham dự tiếp công dân định kỳ

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh – 28 Nguyễn Trãi

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 3

23/01

Sáng

Nt

 

 

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị tổng kết thực hiện QCLN số 294/QC-LN ngày 10/5/2023

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng CQ CSĐT Công an tỉnh – 41 Hai Bà Trưng

LĐ, cán bộ P1,2; CTTra, CVP

 

P1, 2, Văn phòng chuẩn bị nd

 

Thứ 4

24/01

Sáng

*08h00': Công tác tại Trại giam Kim Sơn

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Trại giam Kim Sơn, Hoài Ân

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*13h30': Tham gia tiếp công dân

- Tham gia: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp A Văn phòng UBND tỉnh

*14h00': Dự Hội nghị triển khai công tác Thanh tra – Khiếu tố năm 2024

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*14h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: 31A Hà Huy Tập

ĐDLĐP10

 

 

 

Đơn vị Thanh tra  - Khiếu tố

 

 

 

 

Thanh tra chuẩn bị nd

 

 

Đ/c Hiếu -LX

 

Thứ 5

25/01

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

Thứ 6     26/01

Sáng

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h30’: Họp Đảng ủy thường kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP; TP15, CTTra; các đ/c ĐUV

VP + BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,704,997 lượt

Số người online:1,189 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn