Thông báo rút kinh nghiệm v/v trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện do VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh tiến hành năm 2023

Thông báo số 20/TB-VKSTC

 

Thông báo số 20/TB-VKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,000 lượt

Số người online:1,218 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn