Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ tuần từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ tuần từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 15/3/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần  tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2

18/3

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh

-Tham dự: Đ/c Phước – TP1

- Địa điểm: Thanh tra tỉnh Bình Định

*15h30': Làm việc tại Viện KSND H. Tuy Phước về công tác cán bộ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Tuy Phước

 

 

 

 

P15

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

Thứ 3

19/3

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 - 2025

- Tham dự: Các đ/c ĐUV

- Địa điểm: Hội trường tỉnh ủy 02A Trần Phú

 

 

 

Thứ 4

20/3

Sáng

*08h00': Tham dự Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024 của HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 5

21/3

Sáng

Nt

 

 

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30': Họp Đảng ủy liên tịch

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

ĐUV, BCH các đoàn thể

Văn phòng + Bộ phận giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 6    22/3

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số 2 Viện KSND tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Huyện An Lão

*08h30’: Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số 1 Viện KSND tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Huyện Phù Cát

Đ/c Chung - PCVP

 

 

 

Đ/c Chính - CVP

Đ/c Thắng – LX

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 7    23/3

Cả ngày

*06h30’: Đoàn thanh niên Viện KSND tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn năm 2024

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

 

* LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,968,090 lượt

Số người online:847 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn