Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định

Chiều ngày 14/01/2021, tại Quy Nhơn, Viện KSND tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành KSND tỉnh Bình Định. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí:  Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tại địa phương.

 

Về phía ngành KSND tỉnh Bình Định, đồng chí Trần Văn Sang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện KSND tỉnh; Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện KSND huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu năm 2020, các đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” và Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020.

 

Trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Thường trực HĐND tỉnh, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong Khối Nội chính, nhất là giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức Viện KSND hai cấp, ngành KSND tỉnh Bình Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản của Ngành KSND, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ và nội vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị, trong Ngành. Tổ chức các Cuộc thi về nghiệp vụ và Hội thảo chuyên đề tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong Ngành. Chú trọng khen thưởng đột xuất, kịp thời động viên khuyến khích công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý công tác nghiệp vụ, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và hội nghị truyền hình trực tuyến.

 

Cùng với đó, công tác xây dựng ngành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.Thực hiện chủ trương kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiến hành sáp nhập đơn vị cấp phòng đúng thời gian, đạt hiệu quả; sắp xếp và điều chỉnh nhiệm vụ chức năng của 02 Phòng Kiểm sát điểu tra, đưa số lượng cấp phòng tại tỉnh từ 12 đơn vị xuống còn 10 đơn vị. Kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện KSND hai cấp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021-2026.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, tiến hành sáp nhập Tổ Tuyên truyền, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành Tổ tuyên truyền và kiện toàn cán bộ thực hiện công tác này. Tổng kết việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V- Năm 2020 trong Ngành KSND tỉnh Bình Định với 38 tác phẩm dự thi, phát động tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”; Trang thông tin điện tử đăng gần 300 tin bài phục vụ công tác tuyên truyền. Biên tập và phát hành Kỷ yếu 45 năm (1975 - 2020) xây dựng và phát triển của ngành KSND tỉnh Bình Định.
 
Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành KSND tỉnh Bình Địnhđể tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021
 
Tại Hội nghị này, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững lá cờ đầu của Ngành KSND trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Qua đó xác định năm 2021, tiếp tục tăng cường công tác tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, tiếp tục tổ chức các“Phiên tòa giả định có tính chất nâng cao” nhằm nâng cao kỹ năng chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung của Kiểm sát viên. Trong lĩnh vực kiểm sát các hoạt động tư pháp, tổ chứcGameshowCuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2021” nội dung tìm hiểu Luật Thi hành án Hình sự, Luật Thi hành án Dân sự, Luật Tổ chức Viện KSND và các văn bản pháp luật khác có liên quan; xây dựng chuyên đề “Nhận diện một số vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng dân sự” và chuyên đề “Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự - Thực trạng và hiệu quả”. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành tổ chức tọa đàm hoặc cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5/2021).
 
 
Đồng chí Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước CHXNCN Việt Nam tặng Huân chương lao động Hạng Ba cho tập thể Phòng Tổ chức cán bộ

  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà ngành KSND tỉnh đạt được trong năm qua. Đối với nhiệm vụ của ngành trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý toàn ngành cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và công tác cải cách tư pháp. Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, bảo đảm công lý phải được thực thi; đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng một nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Viện KSND hai cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng tốt yêu cầu công tác cải cách tư pháp. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, tạo bước đột phá trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành KSND tỉnh, xem đây là khâu then chốt, nền tảng để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của ngành.
Đồng chí cũng đề nghị ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng ở hai cấp và các ngành chức năng có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án kinh tế - tham nhũng nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm…; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế án hủy, trả hồ sơ liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên.
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Viện trưởng  Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng trao Cờ thi đua Ngành KSND cho Viện KSND tỉnh Bình Định
Đồng chí Trần Văn Sang – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối Ngành KSND cho các đơn vị trực thuộc và Viện KSND cấp huyện.  
Đồng chí Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Viện KSND huyện Vân Canh. 
Nhân dịp này, Hội nghị tiến hành khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với các danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động Hạng ba; Cờ thi đua dẫn đầu ngành Kiểm sát nhân dân và Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định./.
Nguyễn  Văn Hải

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,265 lượt

Số người online:1,494 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn