Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh triển khai công tác năm 2021

Ngày 02/02/2021, Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên - Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng tập thể Lãnh đạo, công chức Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) - Viện KSND tỉnh.

 
Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị 
 
Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Phòng, đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng trình bày tại Hội nghị đánh giá: ngay từ đầu năm 2020, đơn vị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 04/5/2018 của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao; Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 và Quyết định số 41/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện KSND tối cao về sáp nhập đơn vị cấp phòng của Viện KSND tỉnh Bình Định bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành.Các khâu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị trong năm đều hoàn thành tốt; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức và người lao động được đảm bảo đúng theo quy định của Ngành...
 
Năm 2020, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự to lớn của đơn vị cũng như của ngành KSND tỉnh.
 
Tiếp đến, đồng chí Hoàng Huynh Thủy đã thông qua Kế hoạch thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2021 của đơn vị. Qua đó, năm 2021, Phòng tiếp tục tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát về chức năng, nhiệm vụ, đánh giá khối lượng công việc, chủ động đề xuất việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc tinh gọn, giảm đầu mối các đơn vị có tính chất nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức. Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ; tăng cường nhân lực cho các khâu công tác dân sự, hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp.Trong công tác cán bộ, đơn vị chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện thực hiện tốt các khâu công tác tuyển dụng; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp; thực hiện chính sách cán bộ, tinh giản biên chế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kê khai tài sản; quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.  
 
Đồng thời, nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Hướng dẫn số 17/HD-VKSTC ngày 26/01/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ - Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 01/01/2021 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác ngành KSND Bình Định năm 2021, đồng chí Trưởng phòng đã thông qua Chương trình làm việc cụ thể của Phòng cũng như Đăng ký thi đua của đơn vị trong năm.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Phòng 15 đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, ngoài kế hoạch trọng tâm của đơn vị đã đề ra, đồng chí Viện trưởng đã quán triệt, chỉ đạo đơn vị cần bám sát hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2021 của Vụ 15. Đó là đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường nhân lực cho các khâu công tác dân sự, hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014. Cụ thể là chú trọng phối hợp với các đơn vị; chủ động đề xuất trong công tác đào tạo nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu; tiến hành thực hiện rà soát quy hoạch, quy hoạch bổ sung đúng thời gian; tiến hành rà soát, thống kê số lượng các loại án của các đơn vị để làm căn cứ tham mưu Lãnh đạo Viện điều chỉnh biên chế trong toàn Ngành năm 2021; đối với hợp đồng lao động hiện tại chưa có sự thống nhất giữa văn bản của các sở, ngành có liên quan trong tỉnh cũng như hướng dẫn của Trung ương như về thời gian áp dụng, kinh phí thực hiện, chế độ BHXH... do đó, Phòng cần phối hợp với bộ phận Tài vụ của cơ quan, tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành văn bản báo cáo với Vụ 15, Cục Tài chính - Viện KSND tối cao đề nghị Bộ Nội vụ, cơ quan BHXH Việt Nam có văn bản để hướng dẫn, áp dụng thống nhất trong toàn Ngành nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo tâm lý ổn định, gắn bó lâu dài của người lao động.
 
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và phát biểu của cán bộ trong đơn vị, đồng chí Trưởng phòng quán triệt, phân công, giao việc và yêu cầu cán bộ, công chức trong Phòng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc được giao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng tháng, từng quý và trong năm công tác. Đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, đơn vị sẽ phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo./.  
                                                                                                Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,198 lượt

Số người online:1,273 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn