Khối Thi đua số 2 - Viện KSND tỉnh ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 2016/HD-TĐKT ngày 28/10/2019 của Viện KSND tỉnh Bình Định về việc tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong ngành KSND tỉnh Bình Định, ngày 04/02/2021, tại Hội trường tầng 5 - Viện KSND tỉnh, Khối Thi đua số 2 tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Viện KSND tỉnh - Phụ trách Khối Thi đua số 2; cùng các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Khối Thi đua số 2. 

Đ/c Thái Văn Mừng - Chánh Thanh tra - Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị 

Khối Thi đua số 2, gồm các đơn vị: Văn phòng tổng hợp; Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thanh tra - Khiếu tố); Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8); Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) và Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15), năm 2021, Khối phát động phong trào thi đua với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Chủ đề thi đua là: “Đoàn kết, kỷ cương, khát vọng, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhằm nỗ lực, phấn đấu cao nhất để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Đ/c Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng Phòng 15 - Khối phó thông qua
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Khối
 
Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng Phòng 15 - Khối phó đã thông qua Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của Khối. Năm 2021, Khối tiếp tục quán triệt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chỉ tịch Hồ Chí Minh, tích cực triển khai nội dung thi đua do Ngành phát động, khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên, tiếp bước truyền thống phát triển của ngành KSND; quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Viện trưởng Viện KSND tối cao và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm điểm thi đua đối với Viện KSND các cấp và các văn bản hướng dẫn của Viện KSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 26/4/2017 của Viện KSND tối cao về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. 
Kế hoạch đã phát động phong trào thi đua của Khối năm 2021, gồm: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời, tổ chức phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân.  
Các đơn vị trong Khối phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản theo Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 01/01/2021, Kế hoạch số 137/KH-VKS ngày 28/01/2021 của Viện KSND tỉnh Bình Định về công tác kiểm sát và phát động, tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng năm 2021 của Viện KSND tỉnh; chương trình công tác và đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2021 của từng đơn vị trong Khối thi đua. Phấn đấu đạt được trong năm: 100% đơn vị trong Khối đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên, có 02 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong đó 01 đơn vị đạt danh hiệu “Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành KSND”; các đơn vị đều có cá nhân được khen thưởng trong các đợt thi đua và có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 100% công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2021…
Đ/c Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Viện KSND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả các đơn vị Khối Thi đua số 2 đã đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt Kế hoạch thi đua năm 2021 của Khối, đồng chí Viện trưởng đã quán triệt, chỉ đạo Khối Thi đua số 2 ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, yêu cầu từng đơn vị phải nỗ lực, phấn đấu, phát huy tính tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính nêu gương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Viện trưởng cũng nhấn mạnh, năm 2021, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện quyết định tổ chức Hội thi “Cán bộ ngành KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác - Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2021) và Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” nội dung thi liên quan đến công tác trực tiếp của các đơn vị trong Khối như: Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Tổ chức Viện KSND. Các cuộc thi là công tác trọng tâm trong năm của ngành KSND tỉnh nên cần bổ sung vào Kế hoạch phong trào thi đua của Khối, để qua đó từng cán bộ, công chức trong Khối ra sức rèn luyện, phấn đấu, nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và ý kiến tham gia đóng góp thảo luận của cán bộ trong Khối, đồng chí Thái Văn Mừng - Chánh Thanh tra - Khối trưởng tin tưởng trong năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện mà trực tiếp là đồng chí Viện trưởng, Khối thi đua số 2 sẽ phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các đơn vị của Khối thi đua số 2 ký kết Giao ước thi đua năm 2021 
Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua. Đồng thời, đồng sức đồng lòng, thể hiện sự quyết tâm nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Kế hoạch thi đua Khối đã đặt ra trong năm 2021./.   
                                                                                                Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,253 lượt

Số người online:1,405 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn